Magstræde 13 / Nybrogade 26-26a

 

Magstræde 13 - Nybrogade 26-26a - lille - tv                    Magstræde 13 - Nybrogade 26-26a - lille - th


Opført: før 1785 / 1808-1809

Matrikelnummer: 21, Snarens Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Matriklen består af et forhus til Magstræde 13 samt et forhus til Nybrogade 26:

 

 

Magstræde 13 er fra årene 1808-1809 og opført som bryggergård i fire etager for Andreas Krogh. Den femte etage blev tilføjet for Andreas Krogh i 1827.

 

Magstræde 13 - Nybrogade 26-26a - 1

Magstræde 13

Foto fra juli 2013

 

Magstræde 13 - Nybrogade 26-26a - 3

Foto fra juli 2013

 

Magstræde 13 - Nybrogade 26-26a - 2

Foto fra juli 2013

 

  Magstræde 13 - Nybrogade 26-26a - 4

Foto fra juli 2013

 

Magstræde 13 - Nybrogade 26-26a - 5

Foto fra juli 2013

 

 

Nybrogade 26 blev opført før 1785 som et toetagers hus, men omkring 1790 og igen i 1827 fik huset sine to sidste etager.

 

Magstræde 13 - Nybrogade 26-26a - 6

Nybrogade 26

Foto fra juli 2013

 

Magstræde 13 - Nybrogade 26-26a - 7

Foto fra juli 2013

 

Magstræde 13 - Nybrogade 26-26a - 8

Foto fra juli 2013

 

Magstræde 13 - Nybrogade 26-26a - 9

Foto fra juli 2013

 

Magstræde 13 - Nybrogade 26-26a - 10

Et løvehoved ses indsat i over portdøren; det vides ikke hvad årstallet 1852 hentyder til

Foto fra juli 2013

 

Magstræde 13 - Nybrogade 26-26a - 11

Foto fra juli 2013

 

 

Beboere

Heinrich Ernst Peymann (1737-1823) var ingeniørofficer og senere kommandant for København da han boede i huset til Nybrogade i årene 1784-1794.

Han var en af de danske hovedpersoner under Københavns bombardement i 1807, hvor omtrent 10% af byen enten brændte eller blev beskadiget og han måtte efter stort pres fra byens prominente borgere underskrive den ydmygende kapitulation over for englænderne klokken 4 om morgenen den 7.september 1807.

Peymann havde i kronprinsens (den senere Frederik den 6.) fravær fået kommandoen over København, dog uden bemyndigelse til at forhandle med englænderne. Da han med underskrivelsen af kapitulationen handlede ud over sine beføjelser dømtes han “…fra liv, ære og gods“, men blev senere benådet.

Som ingeniørofficer opførte han Livgardens Kaserne (1785) i Øster Voldgade samt et pakhus (1787) i Toldbodgade, der nu er en del af Admiral Hotel.

Peymann døde i Rendsburg i Tyskland i 1823. 

Peymann, H. E.

   H. E. Peymann

 

Ligeledes i Nybrogade 26 boede teologen Peter Rørdam (1806-1883) i 1833.   

     Peter Rørdam

 

Den senere politiker, matematikeren Adolph Steen (1816-1886), boede ligeledes til Nybrogade i 1844.

      Adolph Steen

 

Kort før sit fem år lange ophold som huslærer på Bregentved gods flyttede den da 26-årige Johan Krohn (1841-1925) i 1868 ind på 3.sal i Nybrogade 26. 

Krohn blev 1860 student fra Metropolitanskolen i Fiolstræde og året før han blev cand.theol. udgav han anonymt i 1866 den nu legendariske børnebog Peters Jul med tegninger af broderen Pietro Krohn (1840-1905). Efter tiden på Bregentved blev Johan Krohn leder af Det Kongelige Teaters læseskole, men efter tre år opgav han stillingen for, at overtage ledelsen af Krebs Skole.

Skolen ledede han med levende og opfindsom undervisning, men altid med en fast disciplin. Dengang har det givetvis været et særsyn, at han foranledigede udsmykning af skolen og arrangerede fester og skovture. I alt 34 år stod Krohn som leder af Krebs Skole.

Krohn, Johan

      Johan Krohn

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.153).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk