Lille Strandstræde 6

Verrayons Gård

 

Lille Strandstræde 6 - lille - tv                    Lille Strandstræde 6 - lille - th

 


Opført: 1769

Matrikelnummer: 72, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: 1945

Arkitekt: tilskrives Nicolas-Henri Jardin


Beskrivelse

For- og sidehuset opførtes i 1769 med kælder og tre etager for legationsråd Honoré Antoine Mossois de Verrayon og som arkitekten bag tilskrives Nicolas-Henri Jardin (1720-1799):

 

 

Opført over fire fag fordeler forhuset sig på kælder, tre etager samt mansardetage. At rokokoen med sine fladbuede vinduer var på vej ud ses her tydeligt med de rene rundbuede vinduer, der bl.a. var klassicismens særkende.

 

Lille Strandstræde 6 - 1

Foto fra februar 2008

 

Lille Strandstræde 6 - 2

Alle fire vinduer på første og anden sal er indsat i blændingsfelter

Foto fra februar 2008

 

Lille Strandstræde 6 - 3

Over portdørene ses en mæanderbort og foran porten to vognstoppere

Foto fra februar 2008

 

Lille Strandstræde 6 - 4

Foto fra februar 2008

 

 

Det sammenbyggede baghus i bindingsværk med kælder og tre etager, er ældre end 1732 og formentlig fra omkring 1700. Huset ses afbildet på s.286-287 i bogen Københavnerbindingsværk. Der er ikke undersøgt yderligere oplysninger om dette hus (pr. 31.januar 2023).

 

Pakhustilbygningen er fra 1805. Der er ikke undersøgt yderligere oplysninger om denne bygning (pr. 31.januar 2023).

 

I begyndelsen af 1990erne gennemgik hele ejendommen en stor renovering. Huset kan roligt betegnes som beslægtet med Det Gule Palæ i Amaliegade, men er dog stadig et borgerhus.

 

 

Beboere

Fra 1776 til 1783 boede etatsråd Tyge Jesper Rothe (1731-1795) her.  

 Tyge Jesper Rothe

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

233 danske borgerhuse. Allan Tønnesen. Gyldendal. 1979 (s.48).

Danmarks arkitektur – byens huse – byens plan. Sys Hartmann og Villads Villadsen. Gyldendal. 1985.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.134).

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1, 185-186).

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985 (s.69, 74, og 286-287).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk