Lille Strandstræde 4 / Nyhavn 21

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: formentlig før 1687 / 1789

Matrikelnummer: 11, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: 1945

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Adressen består af fem huse, der alle er beskrevet nedenfor:

 

 

Forhuset til Nyhavn 21 er formentlig opført før 1687 som et toetageshus. Mellem 1789 og 1793 forhøjedes det med en etage til gaden, samt en etage til gården i perioden 1871 og 1900. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om baghuset (pr. 31.januar 2023).

 

Trappehuset er fra omkring 1850. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om dette (pr. 31.januar 2023).

 

Baghuset til nr.21 er fra 1748 og opført for John H. Jungesbludt. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om baghuset (pr. 31.januar 2023).

 

Forhuset med kælder og to etager til Lille Strandstræde 4 blev i forlængelse af baghuset i Nyhavn 21 opført 1789 for urtekræmmer Henrik Wahlbohm. Der er to fag til gaden og syv til gården. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om forhuset (pr. 31.januar 2023).

 

Enetagesbygningen blev som tilbygning til forhuset opført 1843 for den daværende ejer, købmand L. A. Jørgensen. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om bygningen (pr. 31.januar 2023).

 

 

Beboere

Når kunstnerægteparret Anna Ancher (f.Brøndum; 1859-1935) og Michael Ancher (1849-1927) lejlighedsvis var i København boede de bl.a. her i ejendommen (mod Nyhavn), hvilket fremgår af de forskellige Charlottenborg-udstillingers kataloger:

 

Blandt de mange Skagensmalere var Anna Ancher den eneste, som var indfødt skagbo.

Hun blev i øvrigt født samme aften som eventyrdigteren H. C. Andersen (1805-1875) netop var ankommet til Brøndums Hotel (??) i Skagen, hvor hendes forældre drev hotellet. HCA beretter følgende fra sin dagbog:

    Anna Ancher

 

Eksempler på Anna Anchers fantastiske maleregenskaber ses nedenfor:

Anna Ancher (f.Brøndum; 1859-1935)

Pigen i køkkenet

1883-1886 – Hirschsprungske Samling – public domain

 

Anna Ancher (f.Brøndum; 1859-1935)

Aftenbøn

1888 – Skagen Kunstmuseer – public domain

 

Anna Ancher (f.Brøndum; 1859-1935)

Lillebror

1905 – Den Hirschsprungske Samling – public domain

 

Anna Ancher (f.Brøndum; 1859-1935)

Julegæssene plukkes

1904 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Anna Ancher (f.Brøndum; 1859-1935)

Interiør

1899 – Hirschsprungske Samling – public domain

 

Anna Ancher (f.Brøndum; 1859-1935)

Lektien gennemgåes

1885 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Anna Ancher (f.Brøndum; 1859-1935)

En vaccination

1899 – Skagens Museum – public domain

 

Anna Ancher (f.Brøndum; 1859-1935)

En begravelse

1891 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Anna Ancher (f.Brøndum; 1859-1935)

Sorg

1902 – Skagen Kunstmuseum – public domain

 

 

Skagensmaleren Michael Ancher (1849-1827) blev født på Bornholm og boede der til han i 1865 blev ansat som skriver på Kalø Gods på Djursland. Inspirationen til kunsten forstærkedes da han ved det nærliggende Kalø Vig mødte landskabsmalerne Theodor Philipsen (1840-1920) og Vilhelm Groth (1842-1899). Fra 1871 til 1875 gik han på Kunstakademiet og var mere og mere optaget af Skagen, hvor fiskerne og livet blev skildret i hans mange malerier.

I 1880erne blev Skagen efterhånden et samlingssted for mange af tidens skandinaviske kunstmalere og forfattere, hvor Anna og Michael Ancher (de blev gift i 1880) sammen med P. S. Krøyer (1851-1909) udgjorde omdrejningspunktet i kredsen.

            Michael Ancher

 

P. S. Krøyer (1851-1909)

Maler Michael Ancher

1894 – Hirschsprungske Samling – public domain

 

 

Et udvalg af Michael Anchers ses herunder:

Michael Ancher (1849-1827)

Fiskere ved stranden en stille sommeraften

1888 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Michael Ancher (1849-1827)

Den druknede

1896 – public domain

 

Michael Ancher (1849-1827)

Figurer i et landskab. Blinde Kristian og Tine i sandet

1880 – Hirschsprungske Samling – public domain

 

Michael Ancher (1849-1827)

To fiskere ved en båd

1889 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Michael Ancher (1849-1827)

En spadseretur på stranden

1886 – public domain

 

Michael Ancher (1849-1827)

En barnedåb

1883-1888 – Ribe Kunstmuseum – public domain

 

Michael Ancher (1849-1827)

Portræt af min hustru. Malerinden Anna Ancher

1884 – Hirschsprungske Samling – public domain

 

Michael Ancher (1849-1827)

Carl Locher med sin hund Tiger

1909 – Skagens Museum – public domain

 

Michael Ancher (1849-1827)

Kunstdommere

1906 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

Fra venstre ses Laurits Tuxen (1853-1927), P. S. Krøyer (1851-1909), Holger Drachmann (1846-1908) og J. F. Willumsen (1863-1958)

 

 

Fra 1895 til 1899 boede den læreruddannede politiker J. C. Christensen (1856-1930) på adressen Nyhavn 21.

Som formand for Venstrereformpartiet (i dag partiet Venstre) og tillige formand for Folketingets Finansudvalg pressede han i 1890erne Højres regeringer ved, at nægte bevillinger til deres politik. Dette pres var medvirkende til, at man i 1901 overgik til parlamentarisme* og professoren J. H. Deuntzer (1845-1918) blev konseilspræsident, hvor J. C. Christensen blev dets kultusminister (kirke- og undervisning) og sad som sådan til 1905.

Som konseilspræsident sad han fra 1905 til 1908, hvor han måtte tage sin afsked, som en konsekvens af Alberti-skandalen. I den forbindelse blev J. C. Christensen stillet for Rigsretten men frikendtes. Han tiltrådte i 1909 posten som forsvarsminister i Niels Neergaards ministerium og i perioden 1916-1918 som kontrolminister i Zahle´s radikale mindretalsregering.

Hans sidste ministerperiode var i årene 1920 til 1922, hvor han igen bestred posten som kirkeminister.

*parlamentarisme er et politisk princip der betyder, at en regering ikke må have et folketingsflertal i mod sig, hvilket legitimerer mindretalsregeringer. Parlamentarisme blev først skrevet ind i grundloven af 1953.

  J. C. Christensen

 

 

Virksomheder                    

Under navnet Løven lå her i ældre tid et hotel. I bogen Nyhavn gennem 300 år berettes om en historie om hotelejeren, der i huset havde opsat en stor ferskvandsbeholder. Beholderen havde forbindelse til en muret rende, som havde afløb direkte i Nyhavn. Hans latriner var forbundet via dette system og han havde derfor skabt et system, lang tid før dette blev et decideret begreb! Som det ofte går når man ikke følger loven, opdagede politiet selve forureningskilden og hotelejeren måtte slippe en bøde på 50 rigsdaler.

 

Hotel Kronprinsen lå her i en årrække (set i vejviseren fra 1960).

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.157).

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985 (s.286).

Nyhavn 1673-1998. Allan Mylius Thomsen. Copenhagen This Week. 1998.

Nyhavn gennem 300 år. Red. Sverkel Biering. Forlaget Børge Binderup. 1972.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk