Lille Strandstræde 12-12a-b

 

Lille Strandstræde 12-12a-b - lille - tv                    Lille Strandstræde 12-12a-b - lille - th


Opført: senest 1732

Matrikelnummer: 69, Sankt Annæ Øster Kvarter

Fredet: 1950

Arkitekt: ukendt / Alfred Homann


Beskrivelse

Lille Strandstræde 12 er en anseelig ejendom bestående af forhus, to sidehuse og et baghus:

 

 

Forhuset er på otte fag og har kælder, to etager samt mansardtag. Huset stod oprindelig som en toetages bindingsværksbygning, men blev grundmuret i 1857 ligesom mansardtaget afløste et heltag. Opført før 1732.

 

Lille Strandstræde 12-12a-b - 1

Foto fra februar 2008

 

Lille Strandstræde 12-12a-b - 2

Foto fra februar 2008

 

Lille Strandstræde 12-12a-b - 3

Foto fra februar 2008

 

Lille Strandstræde 12-12a-b - 4

Foto fra februar 2008

 

 

Til venstre i gården ses et fire fag langt sidehus, der som forhuset rummer kælder, to etager samt mansardtag. Opført før 1732. Der er ikke undersøgt yderligere oplysninger om dette hus (pr. 31.januar 2023).

 

I forlængelse heraf ses nok et sidehus, der indeholder kælder og tre etager. Det er et charmerende hus, der i stueetagen er inddelt i fem fag, førstesalen i syv fag bindingsværk og øverst en etfags gavlkvist. Huset er afbildet på s.291 i bogen Københavnerbindingsværk. Der er ikke undersøgt yderligere oplysninger om dette hus (pr. 31.januar 2023).

 

Delvis gemt bag sidste sidehus ses et to etager højt baghus på fire fag, der med sikkerhed blev opført for etatsråd Tausen i årene 1731-1732. Der er ikke undersøgt yderligere oplysninger om dette hus (pr. 31.januar 2023).

 

Arkitekten Alfred Homann (f.1948) forestod i 1981 både en ombygning og en restaurering af hele ejendommen.

 

 

Beboere

Politikeren Peter Sabroe (1867-1913) ses i vejviserne som boende her i årene 1909-1910.

Sabroe, Peter

      Peter Sabroe

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.135).

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985 (s.103 og 291).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk