Lille Kannikestræde 3

 

Lille Kannikestræde 3 - lille - tv                    Lille Kannikestræde 3 - lille - th


Opført: 1814 / 1862 / 1876

Matrikelnummer: 36, Klædebo Kvarter

Fredet: 1979

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Lille Kannikestræde 3 består af forhus, sidehus og baghus: 

 

 

Lille Kannikestræde 3 - 1

Foto fra juli 2013

 

 

Med gavlen til Lille Kannikestræde ligger til højre på matriklen en toetagers bygning med kælder, der i 1862 opførtes for urtekræmmer Carl Adolph Carlsen. Den blot et fag brede gavlkvist med udligger mod gården kan ses fra gaden.

 

Lille Kannikestræde 3 - 2

Foto fra juli 2013

 

Lille Kannikestræde 3 - 3

Gavlkvisten med udligger der kan ses fra gaden

Foto fra juli 2013

 

Lille Kannikestræde 3 - 4

Foto fra juli 2013

 

 

Det kun en etage høje sidehus til venstre mod Lille Kannikestræde blev opført 1876 og ligeledes for omtalte urtekræmmer Carlsen.

 

Lille Kannikestræde 3 - 5

Foto fra juli 2013

 

 

Baghuset opførtes 1814 i to etager for en Lars Paulsen.

Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om baghuset (pr. 31.januar 2023).

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.132).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk