Lavendelstræde 10

 

Lavendelstræde 10 - lille - tv                    Lavendelstræde 10 - lille - th


Opført: 1796-1797

Matrikelnummer: 91, Vester Kvarter

Fredet: 1979

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

For brændevinsbrænder Jacob Sødring blev forhuset og de to sidehuse opført i 1796-1797:

 

 

Forhuset opførtes i 1796-1797 med kælder og fire etager.

 

Lavendelstræde 10 - 1

Foto fra marts 2012

 

Lavendelstræde 10 - 2

Foto fra marts 2012

 

Lavendelstræde 10 - 3

Foto fra marts 2012

 

Lavendelstræde 10 - 4

Foto fra marts 2012

 

Lavendelstræde 10 - 5

Foto fra marts 2012

 

 

Fra 1796-1797 stammer også de to med forhuset sammenbyggede sidehuse. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om sidehusene (pr.19.januar 2023).

 

 

Beboere

I årene 1842-1843 boede forfatteren, udgiveren og redaktøren Claudius Rosenhoff (1804-1869) her i nr.10. Han havde tidligere boet i gadens nr. 4 og 12.

Han skrev blandt andet noveller, digte, eventyr og var udgiver af ugebladet Den Frisindede fra 1835 til 1846. Dette blad stod i opposition til myndighederne (læs: enevælden) og Rosenhoff måtte derfor flere gange se det både beslaglagt og censureret, tilligemed han personligt fik forelagt adskillige bødeforlæg.

Endelig skal det af historiske hensyn nævnes at Claudius Rosenhoff udgav bogen Kjøbenhavn. Illustreret Veiviser og Beskrivelse over Byen og Omegnen, der er et øjebliksbillede af hovedstaden anno 1857. Bogen kan læses elektronisk på www.eremit.dk 

Herfra flyttede han så til Frederiksberg Allé, hvor han var bosat til sin død i 1869.

Rosenhoff, Claudius

Claudius Rosenhoff

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.131).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

www.eremit.dk

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk