Larslejsstræde 13

 

Larslejsstræde 13 - lille - tv                    Larslejsstræde 13 - lille - th


Opført: 1826

Matrikelnummer: 155, Nørre Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Larslejsstræde 13 blev i 1826 opført med kælder og to etager for snedkermesteren K. F. Petersen. Disse oplysninger gælder kun for de fire fag til venstre for døren, der blev forhøjet til de nuværende fire etager i 1830. Den øvrige del af ejendommen blev opført i årene 1853-1854 for L. Hormark og tilpasset den i forvejen opførte bygning.

 

Larslejsstræde 13 - 1

Foto fra juni 2009

 

Larslejsstræde 13 - 2

Huset er opført i to tempi; henholdsvis i 1826 og 1853-1854

Foto fra juni 2009

 

Larslejsstræde 13 - 3

Til tider kan man godt tvivle på graffitiens kunstneriske værdi

Foto fra juni 2009

 

Larslejsstræde 13 - 4

Kælder- og stueetagen er refendfuget mens resten af facaden er pudset

Foto fra juni 2009

 

 

Beboere          

I årene 1831-1832 boede officeren Frederik Bülow (1791-1858) her i nr.13, hvorefter han flyttede til Nørregade.

Som 14-årig indledte han sin militære karriere i Rendsborg, deltog i kampene under Københavns belejring i 1807 og avancerede hen ad årene og blev oberst i 1847. Året efter i begyndelsen af Treårskrigen (1848-1851) ledede han en brigade under kampene i Sønderjylland ved Bov, Slesvig, Nybøl og Dybbøl. Som nyudnævnt overgeneral planlagde og ledede den gigtplagede Bülow det succesrige udfald ved Fredericia den 6.juli 1849. Han fik herefter tilnavnet Helten fra Fredericia.

På grund af sygdom gik han af samme år, men vendte tilbage i 1852 som kommanderende general i Slesvig og senere København. Den populære og livsglade Frederik Bülow døde 1858 i sit hjem i Sundeved (Sønderjylland).

 

Klareboderne 16 - 7 - postkort med Frederik Bülow ved Fredericia 1849

Frederik Bülow ved Fredericia 1849

Ældre postkort udgivet af A. Jacobsen

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.129-130).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

Pisserenden (om Nørre Kvarter)

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk