Landemærket 55

 

Landemærket 55 - lille - tv                    Landemærket 55 - lille - th


Opført: mellem 1730 og 1736

Matrikelnummer: 156, Rosenborg Kvarter

Fredet: 1973

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Forhuset blev for brændevinsbrænder Rasmus Falck opført i perioden 1730-1736 med kælder og tre etager. Ligesom naboejendommen nr. 53 fik også denne ejendom i 1969 retableret sin oprindelige gavlkvist af Hans Henrik Engqvist (1912-2003) og Karsten Rønnow (f.1932).

Dette førte til Københavns Kommunes præmiering af ejendommen i 1970 samt en fredning af huset i 1973.

 

Landemærket 55 - 1

Foto fra april 2007

 

Landemærket 55 - 2

Foto fra april 2007

 

Landemærket 55 - 3

Foto fra april 2007

 

Landemærket 55 - 4

Foto fra april 2007

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

233 danske borgerhuse. Allan Tønnesen. Gyldendal. 1979 (s.46).

Den præmierede by. Hans Helge Madsen og Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s.250).

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.125).

København før og nu – og aldrig. Red. Bo Bramsen. Forlaget Palle Fogtdal A/S. 1996-1999 (bind 5).

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985 (s.103 og 109).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk