Laksegade 32 / Admiralgade 25

 

Admiralgade 25 - Laksegade 32 - lille - tv                    Admiralgade 25 - Laksegade 32 - lille - th


Opført: 1797-1798

Matrikelnummer: 191, Øster Kvarter

Fredet: 1939

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Denne smukke og klassiske hjørneejendom blev opført 1797-1798 med kælder og tre etager for guldsmed Christian Nielsen Lindbach. Der er fem fag til Admiralgade, et skråt hjørne samt fire fag til Laksegade. Oprindelig var der til første etage en opgang i det skrå hjørne, men dette ændredes til en nedgang til kælderen engang i 1850erne. Ejendommen blev fredet i 1939.

 

Admiralgade 25 - Laksegade 32 - 1

Fra 1798 stammer denne hjørneejendom, der blev fredet i 1939;

Admiralgade ses til venstre og Laksegade til højre

Foto fra februar 2008

 

Admiralgade 25 - Laksegade 32 - 2

Facaden til Admiralgade

Foto fra februar 2008

 

Admiralgade 25 - Laksegade 32 - 3

Indgangspartiet i Laksegade

Foto fra februar 2008

 

Admiralgade 25 - Laksegade 32 - 4

Facaden til Laksegade

Foto fra februar 2008

 

 

Christian Nielsen Lindbach opførte tillige Laksegade 30 og hjørneejendommen Admiralgade 23 / Dybensgade 21 i årene 1797-1800.

 

 

Beboere

Komponisten til romancen Vift stolt på Kodans bølge Rudolph Bay (1791-1856) boede her til Laksegade i 1840. Et påbegyndt teologistudium blev i 1815 afbrudt af volontørstilling i udenrigstjenesten, der i 1816 førte til en diplomatstilling i Algeriet. For den musikalsk engagerede Bay bød opholdet i Nordafrika tilsyneladende ikke på lange arbejdsdage, for han kunne i høj grad dyrke sin store interesse, der efterhånden også inkluderede kompositioner.

Dels på grund af forbigåelser ved avancementer og dels hans begrænsede muligheder for at dyrke sin musikalske interesse fik ham i 1831 til, at søge sin afsked og allerede samme år blev han ansat som kantor ved Holmens Kirke. Allerede året efter fulgte titlen som kongelig kammermusiker; titlen som professor i 1834 var titulær, men dog en anerkendelse af hans virke og værd. Fra sin tid i udlandet stammer bl.a. Bays mest kendte romance Vift stolt på Codans bølge, men musikken til Fred hviler over land og by – hvis tekst var skrevet af B. S. Ingemann (1789-1862) – stammer også fra Bay.

I sin erindringsbog Minder fra mine forældres hus omtaler Arthur Abrahams (1836-1905) flere af sin samtids kendte personer og nævner også Rudolph Bay:

Komponisten Rudolph Bay, sim min fader havde kjendt fra sin Ungdom, kom af og til og spille og sang sine egne Kompositioner. Han havde en kjøn lille, sentimental Tenor, og var en temmelig tyk og jovial Person, som af og til kunde have ret morsomme Indfald. Der blev fortalt om ham, at, da han var blevet forlovet, vilde han giveen af sine Venner en Beskrivelse af, hvor dejlig hans Kjæreste var, og , da han skulde fortælle om hendes Øjne, sagde han: >>De er saa blaa, saa blaa – som Soldaterbuxer!<<“.

     Rudolph Bay

 

Stadskonduktør og udgiver af Kraks Vejviser – Thorvald Krak (1830-1908) – boede her i Laksegade 32 fra 1875 til 1880.

Fra en militær løbebane med rang af kaptajn indledte han i 1858 en 40 år lang karriere, som stadskonduktør i København. Til afløsning for matrikelnumre tog han i 1859 initiativ til indførelse af fortløbende gadenumre i København og endvidere var han i 1800-tallets midte, ophavsmanden bag opmåling af alle skattepligtige bygninger i København.

Men det er som vejviserudgiver at skibsførersønnen Thorvald Kraks navn knytter sig til. I 1862 ansøgte han og fik eneret på udgivelsen af Vejviser for Kjøbenhavn og Omegn, som var påbegyndt af Hans Holck (1726-1783) i 1770 og Krak moderniserede og omlagde vejviseren til en praktisk anvendelig bog.

I 1902 lod han udgivelsen af vejviseren overgå til sønnen, lægen Ove Krak (1862-1923), der efterhånden lod vejviseren omfatte hele landet. Det blev også sønnen, der senere kom til at udgive Kraks Blå Bog, Kraks Kort m.m.

     Thorvald Krak

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.12).

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1, s.20).

Minder fra mine forældres hus. Arthur Abrahams. Det Schubotheske Forlag. 1894 (s. 27 – om Rudolph Bay på).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk