Laksegade 20a-f

 

                   


Opført: 1798-1804 / 1970-1971

Matrikelnummer: 184, Øster Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: Jacob Lynge og Jens Jansen


Beskrivelse

Denne matrikel består af flere huse, der alle er beskrevet nedenfor:

 

 

Laksegade 20a

Forhuset er over seks fag og består af kælder og fire etager og blev opført i 1797 for brændevinsbrænder Michael Nicolaysen Scmidt.

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Balustre ses over stueetagen og over førstesalen en frise samt to bånd over andensalen

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

 

Huset på hjørnet af Bremerholm og Laksegade udgør også en del af nr.20a og har seks fag til Bremerholm, et skråt hjørnefag samt tre fag til Laksegade. Der er kælder samt fire etager og denne hjørneejendom udgør den ene af matriklens to huse, der har facader til Bremerholm. Hele karreen undergik en omfattende renovering i 1970-1971, hvorved husets facade til begge gader blev delvist rekonstrueret efter, at man i begyndelsen af 1930erne “skrællede” facaden af i forbindelse med saneringen af Holmensgade.

 

Hjørnehuset med Laksegade (t.v.) og Bremerholm (t.h.)

Foto fra august 2017

 

Der er blot tre fag til Laksegade

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Huset set fra den anden side af gaden

Foto fra august 2017

 

Facadens seks fag til Laksegade

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

 

Karreens to hjørnehuse med facader til Bremerholm er en rekonstruktion fra det gamle Holmensgade, hvis bygninger stort set alle blev nedrevet i begyndelsen af 1930erne for, at gøre vejen bredere. Gadestrækningen blev i samme åndedrag ændret til Bremerholm og der er blot seks “hele” huse (nr.18-28) tilbage fra Holmensgade.

 

Her ses begge karreens hjørneejendomme til Bremerholm

Foto fra august 2017

 

 

Laksegade 20b

Huset på hjørnet af Dybensgade og Bremerholm er en del af Laksegade 20b og har fire fag til Dybensgade, et skråt hjørnefag samt syv fag til Bremerholm. Hele karreen undergik en omfattende renovering i 1970-1971, hvorved husets facade til begge gader blev delvist rekonstrueret efter, at man i begyndelsen af 1930erne “skrællede” facaden af i forbindelse med saneringen af Holmensgade.

 

Husets facade til Bremerholm hvor Dybensgade anes til højre

Foto fra august 2017

 

Huset set fra den anden side af gaden

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Her er vi fremme ved hjørnet til Dybensgade

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

De øvre etager til Dybensgade

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Hjørneejendommen set på afstand med Dybensgade til højre

Foto fra august 2017

 

 

Til nr. 20b hører også det lille pakhus i Dybensgade, der tidligere udgjorde adressen Dybensgade 11. Det blev opført 1804 som pakhus for brændevinsbrænder Peter Hornum. Huset er bygget over tre fag og står i tre etager. En enkelt kvist ses over midterfaget.

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Karreens facader langs Dybensgade

Foto fra august 2017

 

 

Laksegade 20c

Opført 1797 af murermester Jens Jansen og står med kælder og fire etager. Huset er bygget over seks fag og har facade til Dybensgade. Tidligere lå huset på adressen Dybensgade 13. 

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

 

Laksegade 20d

Det gule forhus står i fire etager og blev opført 1797 for forpagter Joh. H. Schiolle. Det har facade til Dybensgade og adressen hed tidligere Dybensgade 15.

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

 

Hjørnehuset med gråpudsede facader til Dybensgade og Nikolajgade udgør også en del af Laksegade 20d og havde tidligere adressen Dybensgade 17/Nikolajgade 21. Huset blev opført 1797 af murermester Jens Dahl (før 1776-1840) og som dengang er der kælder samt fire etager med tre fag til Dybensgade og otte fag til Nikolajgade.

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Huset emmer ikke ligefrem af dekoreringer, men et bånd løber under førstesalens vinduer 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Indgangspartiet fra Nikolajgade

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

 

Laksegade 20e

For urtekræmmeren Niels Bredenberg blev dette hjørnehus opført 1796-1797. Det fordeler sig med kælder samt fire etager og der er fem fag til Nikolajgade, et skråt hjørnefag og blot to fag til Laksegade. Huset blev restaureret 1970-1971.

 

Husets facade til Nikolajgade

Foto fra august 2017

 

Her er der heller ikke mange dekorative udsving

udover fordybningen mellem første og anden sal

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

En trekantsfronton ses i hjørnefaget mellem første og anden sal

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Karreens facader langs Laksegade til Bremerholm

Foto fra august 2017

 

Hjørnehusets blot to fag til Laksegade

Foto fra august 2017

 

 

Laksegade 20f

Opført 1798-1799 af murermester Jacob Lynge (1760-1846) og som dengang står det med kælder og fire etager. Det er bygget over seks fag. Tidligere hed adressen Laksegade 22.

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

Foto fra august 2017

 

 

Hele matriklen var fredet indtil 2007, men på grund af omfattende renoveringer og ombygninger, der i høj grad ændrede ejendommens karakter besluttede Kulturarvsstyrelsen sig for, at lade fredningen bortfalde.

 

 

Beboere

Digteren og viseforfatteren Sigfred Pedersen (1903-1967) boede omkring 1934 i hjørnehuset, som nu udgør en del af Laksegade 20d. På hans tid udgjorde adressen Dybensgade 17/Nikolajgade 21 og han boede på 3.sal til Nikolajgade. Sigfred Pedersen huskes som forfatteren til bl.a. viserne Nu går våren gennem Nyhavn og Katinka, Katinka, luk vinduet op.

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.42, 124 og 147).

København før og nu – og aldrig. Red. Bo Bramsen. Forlaget Palle Fogtdal A/S. 1996-1999 (bind 3, s.126-161).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

Slots- og Kulturstyrelsen – ophævelsen af fredningen med en beskrivelse af karreen

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk