Kultorvet 7

 

Kultorvet 7 - lille - tv                    Kultorvet 7 - lille - th


Opført: 1810-1811

Matrikelnummer: 88, Klædebo Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: Peter Martin Quist


Beskrivelse

Dette klassicistiske hjørnehus har seks fag til Kultorvet, et rundt hjørnefag samt fire fag til Peder Hvitfeldts Stræde. Murermesteren Peter Martin Quist (1779-1858) opførte huset i 1810-1811 og det står som dengang med kælder samt fire etager.

 

Kultorvet 7 - 1

Foto fra april 2007

 

Kultorvet 7 - 2

Facaden mod Peder Hvitfeldts Stræde

Foto fra april 2007

 

Kultorvet 7 - 3

De øverste etager på facaden mod Peder Hvitfeldts Stræde

Foto fra april 2007

 

 

Beboere

Portrætmaleren C. A. Jensen (1792-1870) boede her omkring 1824. 

       C. A. Jensen

 

Et udpluk af hans mange værker ses nedenfor, hvor den portrætteredes navn, året for maleriets tilblivelse og (eventuelt) hvilket museum det tilhører:

 

              

                         Selvportræt, 1836                                                  Salmedigteren og præsten N. F. S. Grundtvig, 1843

            Statens Museum for Kunst, www.smk.dk, public domain                      Hirschsprungske Samling, public domain

 

             

                               Digteren Adam Öehlenschläger, 1825                                               Eventyrdigteren H. C. Andersen, 1826

 

         

                                    Politikeren A. F. Tscherning, 1851                                                      Fysikeren H. C. Ørsted, 1832

  Statens Museum for Kunst, www.smk.dk, public domain

 

             

                       Præsten og forfatteren A. G. Rudelbach, 1858                                     Guldaldermaleren C. W. Eckersberg, 1832

   Statens Museum for Kunst, www.smk.dk, public domain              Statens Museum for Kunst, www.smk.dk, public domain

 

             

                           Jacob Scavenius Fibiger, 1818                                              Billedhuggeren H. E. Freund, 1819

                                                                                                                  Statens Museum for Kunst, www.smk.dk, public domain

 

 

Omkring 1843 boede kunstmaleren David Monies (1812-1894) her i nr.7, hvorefter han flyttede til Bredgade 21.

Allerede som 12-årig blev han optaget på Kunstakademiet (Charlottenborg). Bl.a. under oplæring af portræt- og genremaleren, professor J. L. Lund (1777-1867) samt tildelingen af både den lille og store sølvmedalje fra Kunstakademiet kunne Monies efterhånden ernære sig som professionel kunstmaler, hvor han særligt gældende som portrætmaler. I årene 1835-1837 var han både i München og Paris.  

Blandt de mange fine arbejder af Monies kan fremhæves portrætterne af lægen og professoren J. D. Herholdt (1832) og Grevinde Danner (1850) samt genremalerier som Episode af troppernes hjemkomst (1850), Interiør med dreng og pige der blæser sæbebobler (ukendt årstal), Et kaffeselskab ved et skovløberhus (1856) samt Gadestykke fra København (1857).

David Monies fik titel af professor i 1859.

Monies, David

     David Monies

 

Herunder ses et lille udvalg af Monies´ værker:

David Monies (1812-1894)

Episode af troppernes hjemkomst

1850 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

Monies skildrer her en hjemvendt soldat fra Treårskrigen.

De står foran indgangen til Helligåndskirken ved Amagertorv på Strøget

og i baggrunden ses Nikolaj Kirke, der først fik sit spir i 1910erne

 

David Monies (1812-1894)

Et kaffeselskab ved et skovløberhus

1856 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

David Monies (1812-1894)

Interiør med dreng og pige der blæser sæbebobler

årstal ikke angivet – public domain

 

David Monies (1812-1894)

Gadestykke fra København

1857 – public domain

 

David Monies (1812-1894)

Professor, dr. med. J.D. Herholdt

1832 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

David Monies (1812-1894)

Grevinde Danner

1850 – Jægerspris Slot -public domain

 

 

Den retslærde professor Henning Matzen (1840-1910) boede her på 2.sal i årene 1881-1883.

Han blev cand.jur. i 1864 og udnævntes i 1870 til professor i retsvidenskab og han skrev siden en lang række juridiske værker og universitetslærebøger. En af de mest skelsættende episoder i dansk politisk historie havde baggrund i Matzens pjece Grundloven og Folkets Selvstyrelse fra 1873, hvor han argumenterede for sin opfattelse af kongens ret til, at udstede provisoriske (foreløbige) love inkl. finansloven på trods af, at regeringen havde et flertal imod sig. 

Ifølge Matzen og det godsejerdominerede Højre var hjemlen for dette i grundloven af 1866 og det var med denne fortolkning, at konseilspræsident J.B.S. Estrup (1825-1913) for en stor dels vedkommende praktiserede sin politik i årene 1875-1894.

Matzen blev i 1879 medlem af Landstinget og en af Estrups nære støtter i Højre, hvor Matzen høstede stor anseelse som organisator og agitator. I 1894 valgtes han som formand for Landstinget; en post han bestred til 1902. Matzen flyttede her fra til adressen Krystalgade 6.

Matzen, Henning

   Henning Matzen

 

 

Virksomheder

 

Kultorvet 7 - 4 - ældre postkort

Skomagerforretning i Kultorvet 7

Postkort af ukendt udgiver – ca.1920 – ikke afsendt

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 118).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk