Krystalgade 8-10 / Peder Hvidtfeldts Stræde 1

tidligere Vor Frue Kirkes Skole

 

Krystalgade 8-10 - Peder Hvitfeldts Stræde 1 - lille - tv                    Krystalgade 8-10 - Peder Hvitfeldts Stræde 1 - lille - th


Opført: 1820-1821

Matrikelnummer: 74, Klædebo Kvarter

Fredet: 1950

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Denne toetagers hjørnebygning blev 1820-1821 opført som Vor Frue Kirkes Skole. Foruden det skrå hjørnefag er der otte fag til Peter Hvitfeldts Stræde samt tre fag til Krystalgade.

 

Krystalgade 8-10 - Peder Hvitfeldts Stræde 1 - 1

Foto fra januar 2008

 

Krystalgade 8-10 - Peder Hvitfeldts Stræde 1 - 2

Facaden til Krystalgade

Foto fra januar 2008

 

Krystalgade 8-10 - Peder Hvitfeldts Stræde 1 - 3

Husets facade mod Peder Hvitfeldts Stræde

Foto fra januar 2008

 

 

Beboere

Politikeren A. C. Gleerup (1809-1865) havde her adresse i årene 1850-1851, hvor han som Institut-bestyrer drev en privatskole.

Han blev læreruddannet tilbage i 1839, hvorefter han en kort årrække opholdt sig på Holbæk-egnen. Via lærerjobbet bragte det ham i kontakt med bondesamfundet, hvis rettigheder han så småt begyndte at agitere for. Som medstifter af Bondevennernes Selskab i 1846 (sammen med bl.a. A. F. Tscherning) og en efterfølgende politisk karriere, gjorde Gleerup sig gældende som en stærk retoriker. I 1845 var det ham som i talen Nu kommer bonden fremførte den spirende bondebevægelses krav, som han allerede fra begyndelsen af 1840erne havde agiteret for.

Gleerup blev i 1848 medlem af Den Grundlovgivende Rigsforsamling og sad som folketingsmedlem i årene 1849-1853. På flere punkter var han forud for sin tid, især i spørgsmålet om kongevalgte medlemmer, den almindelige valgret samt hemmelige afstemninger.

I de efter danske forhold sjældne tilfælde, hvor en politiker ansættes som embedsmand, var Gleerup folketings-sekretær* i årene 1852-1855 og sågar bureauchef* fra 1855 til sin død i 1865.

folketingssekretær er titlen på den embedsmand i Folketingets Administration, som bistår Folketingets formand i tilrettelæggelsen af tingets møder.

* bureauchef var indtil 199o betegnelsen for Folketingets direktør.

Gleerup, A. C.

     A. C. Gleerup

 

 

Virksomheder                    

Ejendommen var oprindelig opført som Vor Frue Kirkes skole og havde til huse her indtil slutningen af 1800-tallet. Skolen var tilbage i 1707 blevet grundlagt af biskop Christen Worm (1672-1737).

 

Krystalgade 8-10 - Peder Hvitfeldts Stræde 1 - 4

Indhugget i portalen mod Peder Hvitfeldts Stræde

Foto fra januar 2008

 

 

Den tyrkiske restaurant Ankara bruger i dag hele ejendommen og benytter i sommermånederne den gamle skolegård til udendørs bespisning.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 117 og 177).

Latinerkvarteret. Peter Linde. Erik Myrdahls Bogtrykkeri (s.83-87 og 122)

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk