Kronprinsessegade 6-6a-b

 

Kronprinsessegade 6-6a-b - lille - tv                    Kronprinsessegade 6-6a-b - lille - th


Opført: 1803-1804

Matrikelnummer: 385, Sankt Annæ Vester Kvarter

Fredet: 1945

Arkitekt: Johan Martin Quist


Beskrivelse

Denne ejendom består af forhus, sidehus og tværhus der i 1803-1804 blev opført af murermester J. M. Quist (1755-1818):

 

 

Forhuset var oprindelig med kælder og tre etager, men blev i 1906 suppleret med en fjerde etage.

 

Kronprinsessegade 6-6a-b - 1

Forhuset blev i 1906 tilbygget med en fjerde etage

Foto fra juli 2013

 

Kronprinsessegade 6-6a-b - 2

Foto fra juli 2013

 

Kronprinsessegade 6-6a-b - 3

Portalen med indagngen til gårdene der rummer både sidehus og tværhus

Foto fra august 2007

 

Kronprinsessegade 6-6a-b - 4

Foto fra juli 2013

 

 

Sidehuset fordeler sig på kælder og tre etager. Om sidehuset foreligger der for øjelikket hverken billeder eller yderligere oplysninger (pr. 30.januar 2023).

 

Tværhuset fordeler sig på kælder og tre etager.Om tværhuset foreligger der for øjelikket hverken billeder eller yderligere oplysninger (pr. 30.januar 2023).

 

 

Beboere

C. Olufsen (1764-1827), der på dette tidspunkt var Professor og Lærer i Agerdyrkningen (jævnfør vejviserne), boede her i årene 1811-1812.

Han var egentlig uddannet jurist, men efter en tre år lang udlandsrejse i bl.a. England, blev han for Det Classenske Fideikommis ansat først på Næsgaard på Falster og kort efter i København, hvor han fra 1807 kun underviste gennem forelæsninger.

Rejsen gav ham en ballast i samfundsøkonomi og et omfattende økonomisk-videnskabeligt forfatterskab indenfor land-, have- og skovbrug, statsøkonomi samt historie gav Olufsen stor anerkendelse. I 1815 blev hans akademiske karriere kronet med et professorat i statsøkonomi. Dog er det oftest at hans navn knyttes som forfatteren til Gulddåsen, som han anonymt skrev og udgav i 1793.

Olufsen, C.

           C. Olufsen

 

I årene 1840-1841 var Kronprinsessegade 6 bolig for H. N. Clausen (1793-1877), der i disse års vejvisere er betitlet som Dr.theol. og phil., Professor i Theologien ved Universitetet.

Både som studerende og teolog tog han studieophold i Berlin, Rom samt Paris og blev i 1822 professor i teologi. Hans første værk Katolicismen og protestantismen, kirkeforfatning, lære og ritus (1825) fremkaldte Grundtvigs Kirkens genmæle, som affødte en injuriesag med Clausen som vinder og hvor Grundtvig blev idømt en livsvarig censur, der dog blev ophævet i midten af 1830erne. Som en konsekvens heraf udtrykte Clausen livet igennem en stærk mistillid til grundtvigianismen.

Ikke mindst for sin teologiske skarpsindighed samt sin noble personlighed, blev han med tiden en betydningsfuld og populær person. Clausen havde i 1835 forfattet den protestadresse til Frederik VI (1768-1839), som blev besvaret med ordene ”Vi Aleene Vide”. Han blev tiltrukket af politik og fik sæde i Stænderforsamlingerne, siden i Den Grundlovgivende Rigsforsamling, Folketinget og Landstinget samt som minister i Novemberministeriet, hvor han sad 1848-1851.

Især for sin positive holdning til liberalismen og særligt i nationale spørgsmål, blev han gennem 1830erne og 1840erne regnet blandt dansk liberalismes ledende personligheder. 

Herfra flyttede han i 1841 til universitetets professorbolig på adressen Nørregade 10.

Clausen, H. N.

       H. N. Clausen

 

Fra 1946 og frem til sin død boede professor, lægen Knud Faber (1862-1956) i stueetagen.

Faber, Knud

         Knud Faber

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.111). 

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk