Kronprinsessegade 10

 

                         


Opført: 1803-1804 / 1805-1806

Matrikelnummer: 387, Sankt Annæ Vester Kvarter

Fredet: 1945

Arkitekt: Johan Martin Quist


Beskrivelse

Kronprinsessegade 10 består af to forhuse samt sidehus, der opførtes i årene 1803-1806. Arkitekten bag dem alle var den driftige murermester Johan Martin Quist (1755-1818):

 

 

Bygget over fem fag står det røde forhus med kælder og fire etager, der blev opført 1803-1804. Kælder- og stueetagen er kvaderfuget, mens den øvrige facade er glatpudset.

 

Foto fra juli 2018

 

Foto fra juli 2018

 

Foto fra juli 2018

 

Foto fra juli 2018

 

Foto fra juli 2018

 

 

Til det røde forhus hører også et i 1803-1804 opført sidehus, der som forhuset er på fem fag og ligeledes med kælder samt fire etager. Der foreligger for øjeblikket ingen billeder af sidehuset (pr. 31.januar 2023).

 

 

Det hvide forhus (tidligere nr.12) opførtes 1805-1806 står som det røde forhus fordelt på kælder og fire etager og ligeledes bygget over fem fag.

 

Foto fra juli 2018

 

Foto fra juli 2018

 

Foto fra juli 2018

 

Foto fra juli 2018

 

 

Beboere

Ifølge vejviserne var Capelmester F. L. Æ. Kunzen (1761-1817) var omkring 1811, at tælle blandt beboerne i det røde forhus.

Den musikalsk begavede Kunzen – allerede som syvårig lavede han små kompositioner – var i 1781 draget til Kiel for at læse jura, men med opdagelsen af hans talent som både pianist og komponist, blev han bl.a. af den senere kapelmester J. A. P. Schulz (1747-1800) tilskyndet til, at ændre karriereretning. Tilbage i København underviste Kunzen både i sang og klaver og optrådte desuden som dirigent og pianist.

Dog blev hans opera Holger Danske fra 1789 kun opført seks gange for så, at blive taget af plakaten. Operaens tekstforfatter var digteren Jens Baggesen (1764-1826) ) som særligt fra Knud Lyhne Rahbek (1760-1830) modtog megen kritik af både sin person og operaen, som Rahbek som kunstart ikke kunne fordrage. Dette udløste den såkaldte Holger-fejde hvor mange tog del, herunder P. A. Heiberg (1758-1841) der bl.a. skrev parodien Holger Tyske!

Kunzen drog samme år skuffet til udlandet, hvor han i bosatte sig i Berlin. Siden blev han musikdirektør først i Frankfurt og siden i Prag, men flyttede tilbage til København, da han i 1795 blev tilbudt jobbet som kapelmester ved Det Kongelige Teater, som han bestred til sin død. Kunzens store produktion som komponist strækker sig over bl.a. operaer, sange, korværker og musik til skuespil.

Kunzen, F. L. E.

     F. L. E. Kunzen

 

H. O. C. Zinck (1746-1832) – Professor og kgl. Syngelærer – boede her fra 1819 til 1827. 

Han var kongelig syngemester (operachef) fra 1787 til 1817 og oprettede det første, faste operakor i Danmark. Han var endvidere musiklærer ved Blågaards Seminarium 1791-1811 og virkede også som organist ved Vor Frelser Kirke.    

     H. O. C. Zinck

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 111). 

København før og nu – og aldrig. Red. Bo Bramsen. Forlaget Palle Fogtdal A/S. 1996-1999 (bind 7).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk