Kronprinsensgade 8

 

Kronprinsensgade 8 - lille - tv                    Kronprinsensgade 8 - lille - th


Opført: 1794

Matrikelnummer: 37, Købmager Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Kronprinsensgade 8 blev opført 1794 med kælder og fire etager for stadsmægleren Johan Christian Friderich Gandil, der ejede huset til 1806.

 

Kronprinsensgade 8 - 1

Foto fra august 2007

 

Kronprinsensgade 8 - 2

Foto fra august 2007

 

Kronprinsensgade 8 - 3

Foto fra august 2007

 

Kronprinsensgade 8 - 4

Foto fra august 2007

 

 

Beboere

Etatsraad og Professor Frederik Ludvig Bang (1747-1820) havde i 1811 sin bopæl her i ejendommen. Bang var far til nedennævnte læge og professor Oluf Lundt Bang (1788-1877) samt onkel til både præsten og salmedigteren N. F. S. Grundtvig (1783-1872) og naturfilosoffen Henrik Steffens (1773-1845).

Bang, Frederik Ludvig

         F. L. Bang

 

Lægen og senere professor Oluf Lundt Bang (1788-1877) boede som ung her omkring 1811. Han var søn af ovennævnte læge og forfatter Frederik Ludvig Bang (1747-1820).

  Oluf Lundt Bang

 

Solodanseren ved Det Kongelige Teater Carl Dahlén (1770-1851) boede 1818-1820 her i nr.8. Han var H. C. Andersens danselærer og tillige 2. balletmester ved Det Kongelige Teaters balletskole, som dengang lå i Hofteatret på Christiansborg.

I maj 1820 søgte Andersen om optagelse på skolen, men blev afvist af balletmester Antoine Bournonville (far til August Bournonville). Da balletmesteren tog på rejse ansøgte Andersen dernæst 2.balletmesteren Carl Dahlén og blev derpå optaget til sæsonen 1820-1821.

H. C. Andersen var også hyppigt her i privaten, hvor han bl.a. underholdt fru Johanne Dahlén (1770-1845) med dukketeater. Da dans ikke ligefrem var Andersens spidskompetence, blev han i stedet statist og optaget i koret, hvad han virkede som i sæsonen 1821-1822. I Mit Livs Eventyr står der “….tog mig med paa sin Dandseskole….”.

                  Carl Dahlén

 

Salomon Soldin (1774-1837), der var boghandler af uddannelse boede her i perioden 1819-1821.

Med sin bror Abraham drev han i Admiralgade en boghandel og sideløbende hermed, en efterhånden omfattende forlagsvirksomhed med vægten på skolebøger. Han redigerede desuden ugebladet Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn fra 1804 til 1825, som han fra 1811 tillige var udgiver af.

Salomon Soldin blev en velhavende mand og bestemte med sin hustru, Hanna Ruben, at deres formue efter begges død skulle anvendes til oprettelse af en stiftelse for værdige, uformuende enker eller ugifte. Hanna Ruben døde i 1850 og i 1854 købte man Trøstens Bolig på adressen Dyrkøb 1.

              Salomon Soldin

 

Papirfabrikanten og politikeren, kammerråd J. C. Drewsen (1777-1851) havde her sin adresse 1845-1849.

Sikkert er det at han kun benyttede lejligheden her til kortere ophold, idet han boede på Strandmøllen (hans papirfabrik) nord for København. Drewsen var medlem af Den Grundlovgivende Rigsforsamling og Lyngbys første folketingsmedlem. Her fra Kronprinsensgade flyttede han til Store Kongensgade 62, hvor han døde efter et langt og driftigt liv.

Drewsen, J. C.

        J. C. Drewsen

 

Jørgen Roed (1808-1888)

J.C. Drewsen

1843 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

 

 

Omkring 1850 og igen 1852 til 1861 boede kunstmaleren, tegneren og litografen Edvard Lehmann (1815-1892) her på 3.sal i Kronprinsensgade 8, der indtil 1859 udgjorde adressen Kronprinsensgade 37.

         

            Edvard Lehmann

 

Et udvalg af Edvard Lehmanns værker præsenteres herunder:

Edvard Lehmann (1815-1892)

Amagerkone i Magstræde

1834 – public domain

 

Edvard Lehmann (1815-1892)

Et postbud afleverer et brev til en dame ved et kældervindue mens hunden kigger på

1854 – public domain

 

Edvard Lehmann (1815-1892)

Musikalsk aftenselskab

1854 – public domain

 

Edvard Lehmann (1815-1892)

Portræt af kgl. solodanserinde Augusta Nielsen

ca.1844 – privateje – public domain

 

Fra 1860 til 1863 havde professor, teaterdirektør og redaktør H. P. Holst (1811-1893) sin bopæl her i nr.8.

Mens han boede her var han redaktør på Berlingske Tidende, men blev i 1863 udnævnt til direktør for Casinoteatret. Han blev kendt da han i 1839 skrev et mindedigt over den netop afdøde enevældskonge Frederik VI (1768-1839).

Berømmelse opnåede Holst da han under Treårskrigen 1848-1850 skrev det patriotiske digt Den lille Hornblæser og da han i 1872 under henvisning til krigen i 1864 formede såkaldte skuemønter, som han prægede med de ord eftertiden bedst husker ham for: For hvert et tab igen erstatning findes; hvad udad tabes, det skal indad vindes. Holst var i mange år lærer i dansk og logik ved både Landkadetakademiet og Søkadetakademiet, foruden han var redaktør af Berlingske Tidende, direktør for Casino-teatret samt sceneinstruktør ved Det Kongelige Teater.

Holst, H. P.

         H. P. Holst

 

Forfattteren Gustav Wied (1858-1914) boede som stud.mag. på fjerdesalen i 1889-1890.

      Gustav Wied

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.110).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Så gik 200 år – en beretning om Kronprinsensgade. Steffen Linvald. Udgivet af ejere og beboere. 1985.

Vejviser for Købehavn og Frederiksberg for 1890. Udgivet og forlagt af T. Krack. 1889.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk