Kronprinsensgade 5-5a

 

Kronprinsensgade 5-5a - lille - tv                    Kronprinsensgade 5-5a - lille - th


Opført: 1803-1805

Matrikelnummer: 30, Købmager Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: C. C. Martens


Beskrivelse

Matriklen består af forhus, sidehus og pakhus:

 

 

Forhuset blev opført i årene 1803-1805 med kælder og fire etager af bygmester C. C. Martens (1754-1820). Huset er bygget over syv fag og gennem første og anden sals midterste fag ses fire kannelerede pilastre.

 

Kronprinsensgade 5-5a - 1

Foto fra oktober 2007

 

Kronprinsensgade 5-5a - 2

Foto fra oktober 2007

 

Kronprinsensgade 5-5a - 3

De to midterste fag er indrammet af kannelerede pilastre med joniske kapitæler

Foto fra august 2007

 

Kronprinsensgade 5-5a - 4

Foto fra oktober 2007

 

Kronprinsensgade 5-5a - 5

Foto fra oktober 2007

 

 

Det gulmalede sidehus er bygget over syv fag og fordeler sig på kælder samt fire etager. Huset er formentlig samtidigt med forhuset, men dette er endnu ikke verificeret.

 

Kronprinsensgade 5-5a - 6

Sidehuset i gården har kælder og fire etager

Foto fra oktober 2007

 

 

Pakhuset er bygget over fire fag og fordeler sig på kælder samt fire etager. Huset er formentlig samtidigt med forhuset, men dette er endnu ikke verificeret.

 

Kronprinsensgade 5-5a - 7

Baghuset i gården er bygget over tre fag samt et smigfag til sidehuset

Foto fra oktober 2007

 

 

Beboere

Lægen J. D. Herholdt (1764-1836) havde her adresse i 1818. 

Blot 19 år gammel tog han den lægevidenskabelige embedseksamen, hvorefter han fortsatte studierne ved Det Kirurgiske Akademi i Bredgade. Siden blev han ansat i søværnet, hvor han virkede under stillinger som overskibskirurg, reservekirurg, divisionskirurg og til sidst som stabsmedicus (stabslæge) fra 1806.

På en afhandling om fosterdød under fødslen blev Herholdt dr.med. i 1802 og sideløbende med sit virke i søværnet, var han ekstraordinær professor på universitetet fra 1805. I 1818 blev han ordinær professor og virkede som overmedicus (overlæge) på Frederiks Hospital i perioden 1819-1826.

Privat drev Herholdt også en praksis med stor samvittighed og ligesom på hospitalet var denne præget af, at patienten var i centrum. Denne omsorg og samvittighed kostede ham dog jobbet på hospitalet idet ledelsen mente, at omkostningerne var blevet for store, men afskeden havde formentlig nok afsæt i en anden sag. For trods sit flotte karriereforløb og en af sin tids fremmeste læger er det hans naive håndtering og behandling af Synålejomfruen, der har givet Herholdt en tvivlsom berømmelse:

Rachel Hertz (1793-1841) – der var en ung jødisk pige – blev af Herholdt i 1819 behandlet for nogle knuder, som viste sig at indeholde synåle. Hun forklarede dette med, at hun havde slugt flere breve synåle og at disse banede sig vejen fra indvoldene til huden. Den erfarne Herholdt troede forunderligt nok på hendes forklaring og skrev en latinsk afhandling derom, som dog fik andre læger til at så tvivl om Rachel Hertz´ forklaring.

Først i 1825 blev hun afsløret da hun af familien hun var anbragt hos konstant blev overvåget gennem et hul i døren. Snart kunne de konstatere at pigen selv stak nålene ind gennem huden! Året efter oversatte Herholdt sin afhandling til dansk og fortsatte sin beretning om Synålejomfruen, der selv stak mindst 400 nåle gennem sin hud.

     J. D. Herholdt

 

David Monies (1812-1894)

Professor, dr. med. J.D. Herholdt

1832 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

 

Fra 1819 til 1826 boede søofficeren Poul de Løvenørn (1751-1826) her i nr.5.

At man i tidligere tider gjorde en kende mere ud sine titler, ses tydeligt af vejviseren for Løvenørns år i ejendommen: Contreadmiral, Deputeret i det kgl. General-Toldkammer og Commercekollegiet for Canal-, Havne- og Fyhr-Sagerne, Direktør for det kgl. Søkort-Arkiv og Overlods i Siellands District.

Løvenørn, Poul de

 Poul de Løvenørn

 

Den senere premierminister (statsminister) P. G. Bang (1797-1861) var her boende i 1829.

Bang, P. G.

        P. G. Bang

 

Lærer ved Kunstacademiet – arkitekten N. S. Nebelong (1806-1871) – havde her sin bopæl i 1837. Han restaurerede bl.a. Trinitatis Kirke samt Rundetårn i 1860-1861 og opførte hjørneejendommen Sankt Annæ Plads 2/Bredgade 24 i 1855.

Nebelong, N. S.

    N. S. Nebelong

 

 

Virksomheder                    

Den ærværdige og atmosfærefyldte A. C. Perchs Tehandel er Danmarks ældste tehandel og er så absolut et besøg værd med sin gammeldags og hyggelige indretning. Forretningen blev i nr.7 grundlagt 1835 af Niels Broch Perch (1788-1851). I 2006 åbnedes en Perchs Tearoom på første sal, hvor man kan vælge imellem over 150 teer.

 

Kronprinsensgade 5-5a - 8 - annonce

Annonce fra Illustreret Tidende nr.11, 15.december 1889

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Danmarks arkitektur – byens huse – byens plan. Sys Hartmann og Villads Villadsen. Gyldendal. 1985.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.109-110).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Så gik 200 år – en beretning om Kronprinsensgade. Steffen Linvald. Udgivet af ejere og beboere. 1985.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk