Kompagnistræde 39 / Vandkunsten 8-8a

Kompagnihuset       

 

Kompagnistræde 39 - Vandkunsten 8-8a - lille - tv                    Kompagnistræde 39 - Vandkunsten 8-8a - lille - th


Opført: 1750 / 1803

Matrikelnummer: 149, Vester Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: ukendt / Ole Guldbrandsen & K. E. Sand Kirk


Beskrivelse

Matriklen består af flere ejendomme, som alle er beskrevet nedenfor:

 

 

Kompagnistræde 39 består af forhus og sidehus:

 

Det store, gule pakhus Kompagnistræde 39 bærer navnet Kompagnihuset. Pakhuset er på syv fag og rummer kælder og fire etager samt en kvist. Et gennemgående fag fra første til tredje sal og videre til kvisten (med udliggeren) udgør, hvad man kunne kalde “pakhusdelen”. Kordongesimsen og hovedgesimsen er hvidmalede, der står fremragende til den gule facade; bemærk i øvrigt den enkle, men flotte port. 

Husets fem venstre fag (incl.pakhusfaget) blev opført i 1803 for brygger Jens Lind, som baghus og pakhus for bryggeriet, der lå på Vandkunsten 8. De to fag til højre for pakhusfaget blev tilføjet i 1859 af brygger P. C. Christensen.

 

Kompagnistræde 39 - Vandkunsten 8-8a - 7

Huset set i retning mod Farvergade

Foto fra oktober 2008

 

Kompagnistræde 39 - Vandkunsten 8-8a - 8

Foto fra oktober 2008

 

Kompagnistræde 39 - Vandkunsten 8-8a - 9

Foto fra oktober 2008

 

Kompagnistræde 39 - Vandkunsten 8-8a - 10

Huset set i retning mod Rådhusstræde

Foto fra oktober 2008

 

Kompagnistræde 39 - Vandkunsten 8-8a - 11

Den hvidmalede bagside af Kompagnistræde 39

Foto fra oktober 2008

 

 

Et sidehus på fem etager står ved siden af det gule sidehus til Vandkunsten 8.

 

Kompagnistræde 39 - Vandkunsten 8-8a - 12

Sidehuset

Foto fra oktober 2008

 

 

Vandkunsten består af forhus og sidehus:

 

Vandkunsten 8 er med kælder, to etager og en valmet kvist en fredet ejendom fra 1750, der i sin tid blev anlagt som bryggergård. I begyndelsen af 1800-tallet flyttede brygger Jens Lind sine aktiviteter til Kompagnistræde 39 og Vandkunsten 8 blev derfor efterfølgende omdannet til decideret herskabsbolig for bryggeren og fra denne periode stammer således de fire nydelige joniske pilastre.

Huset er bygget over syv fag, hvoraf de tre midterste er risalitter. Fra 1750 har der i kælderen været udskænkningssted, hvor nu Restaurant Puk i mange år har virket.

 

Kompagnistræde 39 - Vandkunsten 8-8a - 1

Foto fra marts 2007

 

Kompagnistræde 39 - Vandkunsten 8-8a - 2

Foto fra marts 2007

 

Kompagnistræde 39 - Vandkunsten 8-8a - 3

Foto fra marts 2007

 

Kompagnistræde 39 - Vandkunsten 8-8a - 4

Lygterne foran Vandkunsten 8 blev i 1927 opstillet af Københavns Mørtel A/S,

som var den daværende ejer

Foto fra marts 2007

 

Kompagnistræde 39 - Vandkunsten 8-8a - 5

Den gulmalede bagside af Vandkunsten 8

Foto fra oktober 2008

 

 

Et sidehus med kælder og to etager ses i gården og forbinder sidehuset i Kompagnistræde 39, der her anes til venstre.

 

Kompagnistræde 39 - Vandkunsten 8-8a - 6

Foto fra oktober 2008

 

 

En tidligere ejer – Lærerstandens Brandforsikring G/S – lod i 1984 arkitekterne O. Guldbrandsen (f.1928) og K. E. Sand Kirk (f.1922) forestå restaureringen. Dette arbejde blev i 1985 præmieret af Københavns Kommune.

 

 

Beboere

Arkitekten G. F. Hetsch (1788-1864) havde adresse til Vandkunsten fra 1824 til 1832 og huskes som arkitekten bag bl.a. synagogen i Krystalgade (1831-1835), Fiolstræde 17 (1850-1851) samt den katolske Sankt Ansgar Kirke i Bredgade (1840-1842), der var blandt de første røde murstensbygninger i det ellers facadepudsede og oliemalede København.

Hans virkefelt var især interiørarkitekturen, hvor han bl.a. ledede udsmykningen af svigerfaderens stor projekt med opførelsen af det andet Christiansborg (brændte 1884).

Hetsch var desuden ophavsmand til møbler og interiører på Amalienborg, diverse palæer i Bredgade, gravmonumenter og meget andet. Fra 1828 til 1857 sad han som chef for Den Kongelige Porcelænsfabrik og desuden bestred han et professorat ved Kunstakademiet samt firektørposten for Teknisk Skole. 

Hetsch var hele to gange svigersøn til arkitektkollegaen C. F. Hansen (1756-1845) idet han i 1823 giftede sig med datteren Anette Hansen (1795-1827). Da hun døde efter blot fire års ægteskab giftede Hetsch sig i 1829 med lillesøsteren Caroline Hansen (1800-1874).

       G. F. Hetsch

 

 

Virksomheder                    

Restaurant Puk der serverer traditionelt dansk mad ligger i kælderen til Vandkunsten 8, hvor der siden 1750 har været restaurant. Læs mere på www.restaurantpuk.dk

 

Hotel Vandkunsten lå her i en årrække (set i vejviseren for 1895) og var drevet af gæstgiver Andr. Petersen.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

233 danske borgerhuse. Allan Tønnesen. Gyldendal. 1979 (s. 82).

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den præmierede by. Hans Helge Madsen og Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s. 274).

En gård ved Vandkunsten. Tekst og akvareller af Kjeld Heltoft. Lærerstandens Brandforsikring G/S. 1988.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 235-236).

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag. 2.udgave. 1968 (bind 1, s. 308).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk