Kompagnistræde 29

 

Kompagnistræde 29 - lille - tv                    Kompagnistræde 29 - lille - th


Opført: 1831

Matrikelnummer: 48, Snarens Kvarter

Fredet: 1945

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Kompagnistræde 29 består af forhus og sidehus, der begge blev opført i 1831 for malermesteren P. S. Wørmer:

 

 

Forhuset er bygget over fire fag og står med kælder samt fire etager.

 

Kompagnistræde 29 - 1

Foto fra oktober 2008

 

Kompagnistræde 29 - 2

Foto fra oktober 2008

 

Kompagnistræde 29 - 3

Foto fra oktober 2008

 

Kompagnistræde 29 - 4

Foto fra oktober 2008

 

Kompagnistræde 29 - 5

Foto fra oktober 2008

 

 

Sidehuset er som forhuset opført over fire, brede fag og står ligeledes med kælder samt fire etager. Der foreligger for øjeblikket ingen billeder af sidehuset (pr. 30.januar 2023).

 

 

Beboere

Christian Julius Hansen (1814-1875) – Musiklærer og Reservesouffleur ved det kgl. Theater  – havde her sin adresse omkring 1840.

      C. J. Hansen

 

I årene 1851-1853 boede forfatteren og redaktionssekretæren Jacob Davidsen (1813-1891) her i nr.29.  

Davidsen var uddannet typograf og var i midten af tyverne da han begyndte at oversætte bøger, der efterhånden blev en omfattende produktion. Som korrespondent for Aarhus Stiftstidende og med sine artikler i bladet Københavnsposten fik han ansættelse på sidstnævnte, hvor han i 1840erne arbejdede som redaktør frem til 1846.

Fra 1846 til 1852 var han redaktionssekretær ved dagbladet Flyveposten, der i folkemunde gik under navnet Lyveposten. Avisen var grundlagt af Edvard Meyer (1813-1880, der i 1852 solgte det for 100.000 rigsdaler til Jacob Davidsen og Gottlieb Siesby (1803-1884), der sammen drev det til 1862. Begge udgivere gik fallit i 1862 men Davidsen blev på Flyveposten frem til 1865, hvor han skiftede til redaktørjobbet på det nye Dansk Rigstidende, hvor han var frem 1867 da bladet gik ind. 

Davidsen grundlagde derefter det politiske ugeblad Den Konservative, som han drev i den lange periode fra 1867 og frem til dets lukning i marts 1886.

Som kulturhistorisk forfatter udgav han Gamle Minder fra Frederiksberg og Vesterbro (1866), Fra det gamle Kongens Kjøbenhavn (1880-1883), Fra vore Fædres Tid (1884) og Kjøbenhavnerliv i ældre og nyere Tid (1889). Disse bøger er fyldte med samtidsberetninger og skildringer om byens liv, topografi og meget andet.

I sine dagbøger udtrykker eventyrdigteren H. C. Andersen (1805-1875) sig om mangt og meget og Jacob Davidsen fik også følgende og ikke særligt pæne skudsmål den 8.april 1865 efter opførelsen af Andersens lystspil Da Spanierne var her:

Flyveposten taler godt om mit Stykke, jeg er vis paa at det er af Holst og ikke som det hedder af Sisby, uagtet
han kunde nok have skrevet det samme, men aldrig Davidsen, dette flabede, fede Jøde-Affald, ægte Kloak-Plante“.

Davidsen, Jacob

   Jacob Davidsen

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.104).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk