Købmagergade 49 / Skindergade 2-2a-c

 

Købmagergade 49 - Skindergade 2-2a-c - lille - tv                    Købmagergade 49 - Skindergade 2-2a-c - lille - th


Opført: 1848

Matrikelnummer: 26, Klædebo Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Denne med kælder og fire etager markante ejendom med de store glasfacader er fra 1848 og har facader til både Skindergade, Købmagergade og Store Kannikestræde. Der er syv fag til Skindergade efterfulgt af et skråt hjørnefag, der følges af 14 fag mod Købmagergade og endelig seks fag til Store Kannikestræde.

De to nederste etager er i granit, mens de to øverste er glatpudsede. En ombygning og nyindretning blev i 1988-1989 forestået af arkitekt Karsten Riis (f.1948).

 

Købmagergade 49 - Skindergade 2-2a-c - 1

Facaden til Købmagergade

Foto fra oktober 2007

 

Købmagergade 49 - Skindergade 2-2a-c - 2

Glasfacaderne ses i både stueetagen og førstesalen;

her facaden til Skindergade

Foto fra oktober 2007

 

Købmagergade 49 - Skindergade 2-2a-c - 3

Facaden til Skindergade set mod Købmagergade

Foto fra oktober 2007

 

Købmagergade 49 - Skindergade 2-2a-c - 4

Hjørnet af Købmagergade og Store Kannikestræde

Foto fra oktober 2007

 

Købmagergade 49 - Skindergade 2-2a-c - 5

Facaden til Købmagergade klokken ca. 9.00

Foto fra oktober 2007

 

Købmagergade 49 - Skindergade 2-2a-c - 6

Facaden til Store Kannikestræde med Købmagergade i baggrunden

Foto fra oktober 2007

 

Paul Fischer (1860-1934)

Købmagergade ved Rundetårn

Maleri fra 1925 – public domain

Motivet er set fra Købmagergade 49 hvor boghandelen Arnold Busck har til huse

 

Paul Fischer (1860-1934)

Parti fra Købmagergade.

Kvinder med barn i samtale på hjørnet af Købmagergade og Skindergade, i baggrunden Rundetaarn

Årstal ikke angivet – public domain

Her har Paul Fischer stået hvor Skindergade og Købmagergade mødes, hvor ejendommen ses til venstre med udhængsskabet, Rundetårn i midten samt Studenterforeningen til højre.

 

Købmagergade 49 - Skindergade 2-2a-c - 7

Skindergade 2 ses bagest i gaderækken 8-6, 4 og 2

Postkort nr.587 udgivet af Frits Benzen – afsendt i 1908

 

 

Beboere

Som pensioneret skuespiller boede Stephan Heger (1769-1855) her fra 1851 og til sin død i 1855.

Efter sin studentereksamen blev han huslærer på landet og siden flere år på Kunstakademiet hvor bl.a. Thorvaldsen var blandt de medstuderende. Men det var skuespillet som tilsyneladende trak mest i Heger og han debuterede 1796 i komedien Figaros Giftermål. Dog var det med helteroller i svogeren Adam Oehlenschlägers tragedier, at Stephan Heger for alvor slog igennem.

Som skuespiller trak han sig tilbage i 1817 og var resten af livet en særdeles produktiv skribent, ligesom han udgav bøger for unge samt små populærhistoriske skrifter. Heger var bror til Kamma Rahbek (1775-1829) fra Bakkehuset samt Christiane Oehlenschläger (1782-1841) og dermed svoger til litteraten Knud Lyhne Rahbek (1760-1830) og digteren Adam Oehlenschläger (1779-1850).

Heger, Stephan

      Stephan Heger

 

I årene 1853-1857 boede forfatteren Thomas Lange (1829-1887) her i ejendommen som stud.theol.

Lange, Thomas

     Thomas Lange

 

 

Virksomheder

Café Himmerig lå her i mange af 1800-tallets årtier og man kunne bl.a. læse illustrerede blade og spille billard. Blandt gæsterne var forfatteren Henrik Pontoppidan (1857-1943), der i selvbiografen Hamskifte fra 1936 beretter om et besøg på cafeen Læs her

C. O. Zeuthen (1812-1890)

Kafé Himmerig

1876 – foto af maleriet venligst udlånt af Wilfred Gluud

Wilfred Gluud er opkaldt efter sin oldefar, læderhandler Wilfred Gluud (1843-1908),

der står til venstre med billardkøen

 

 

Mel- og grynhandler N. Truels Christensen havde i en årrække sin forretning på adressen Købmagergade 49.

 

Købmagergade 49 - Skindergade 2-2a-c - 8 - postkort med Truels Christiensens mel- og grynhandel

Truels Christiensens mel- og grynhandel

Postkort fra ca.1911

 

 

Bandagedepotet havde adresse i Skindergade 2.

 

Købmagergade 49 - Skindergade 2-2a-c - 9 - Bandagedepotet handlede bl.a. med sygeplejeartikler

          Bandagedepotet handlede bl.a. med sygeplejeartikler

    Postkort ca.1910

 

 

Arnold Busck Boghandel har siden omkring 1900 haft til huse her i ejendommen.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk