Købmagergade 3-3a-b

 

Købmagergade 3-3a-b - 1                    Købmagergade 3-3a-b - 2


Opført: før 1712

Matrikelnummer: 70, Frimands Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Det elegante forhus opførtes før 1712 i to etager, der formodentlig stammer tilbage fra Christian IV´s tid (før 1648). I 1813 blev huset købt af restauratør Jean Pierre Casabadan, som medførte en omfattende renovering samt påbygningen af tredje sal. Frem til 1834 pågik den kraftige forandring, hvormed bl.a. den nuværende fjerde etage blev til på bekostning af en kvist.

 

Købmagergade 3-3a-b - 3

Foto fra marts 2008

 

Købmagergade 3-3a-b - 4

Over vinduernes indramninger på første og anden sal er facaden pyntet med akantusmønstre

Foto fra marts 2008

 

Købmagergade 3-3a-b - 5

Foto fra marts 2008

 

Købmagergade 3-3a-b - 6

Foto fra marts 2008

 

 

Beboere

Fra 1772 til 1788 var professoren og kirurgen Wilhelm Hennings (1716-1794) bosiddende her i nr.3.

Hennings, Wilhelm

 Wilhelm Hennings

 

Fuldmægtig i kabinetssekretariatet J. P. Trap (1810-1885) havde sin bopæl her fra 1847 til 1849.

Hans navn i dansk topografi knytter sig til ansættelsen i kabinetssekretariat fra 1834, der i 1857 kulminerede med titlen som kabinetssekretær. Trap nåede at arbejde for fire konger og de mange tjenesterejser landet rundt, gav ham et indgående kendskab som suppleredes via spørgeskemaer til lokalkendte personer.

Med dette efterhånden enorme materiale udgav han 1858-1860 Statistisk-Topografisk Beskrivelse af Danmark, der også i de følgende fem udgaver kendes som Trap Danmark. Femteudgaven af Trap Danmark udkom 1958 til 1972 og er trods sin alder stadig et særdeles nyttigt redskab, for de som ønsker lokaliteter kortlagt ud fra bl.a. topografisk og historisk perspektiv.

Med en eneret fra 1841 og til sin død stod han også for udgivelsen af Hof- og Statskalenderen, som han bl.a. fornyede med statistiske oplysninger, postadresser m.m. Endvidere var Trap en højtstående frimurer og engagerede sig tillige i arbejdet for både blinde og døve; således var han i perioden 1865-1885 både direktør og bestyrelsesformand for Det Kgl. Døvstummeinstitut.

J. P. Trap tog sin afsked fra kabinetssekretariatet i 1884 efter, at have tjent kongehuset i 50 år. Herfra flyttede han til den da nyopførte ejendom på adressen Nikolaj Plads 11.

Billedtekst: J. P. Trap forfattede selv teksten til værket Billeder af berømte danske Mænd og Kvinder, som han udgav 1867-1869.

      J. P. Trap

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.120).

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag. 2.udgave. 1968 (bind 1, s.179)

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk