Købmagergade 25-27

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1730-1734

Matrikelnummer: 58, Frimands Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Matriklen består af forhuse til nr.25 og 27 samt et sidehus til hver:

 

Forhuset til nr.25 blev mellem 1730 og 1734 opført i tre etager for klæde- og silkehandler Lorentz Lorentsen. I perioden 1816-1837 forhøjedes bygningen med en etage.

 

Bag forhuset ligger et tre etager højt sidehus fra 1734, der blev forhøjet med en etage i 1779.

Der er ikke undersøgt yderligere oplysninger om dette hus (pr. 30.januar 2023).

 

 

Forhuset til nr.27 blev mellem 1730 og 1734 opført med kælder og tre etager for skrædder Adam Hass. Mellem 1816 og 1837 indrettedes en mezzaninetage. I 1852 forhøjedes ejendommen med en etage og i 1874 blev to etager slået sammen til en, hvorfra ejendommens nuværende udseende stammer fra.

Billedtekst: Som facadepynt er opsat medaljoner, med hoveder der minder om den græske gudeverden.

 

Bag forhuset ligger et tre etager højt sidehus fra før 1734.

Der er ikke undersøgt yderligere oplysninger om dette hus (pr. 30.januar 2023).

 

 

Beboere

Salomon Soldin (1774-1837) – der var boghandler af uddannelse – boede i nr.25 i perioden 1817-1819. På hans tid hed adressen Store Købmagergade 57.

Med sin bror Abraham drev han i Admiralgade en boghandel og sideløbende hermed, en efterhånden omfattende forlagsvirksomhed med vægten på skolebøger. Han redigerede desuden ugebladet Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn fra 1804 til 1825, som han fra 1811 tillige var udgiver af.

Salomon Soldin blev en velhavende mand og bestemte med sin hustru, Hanna Ruben, at deres formue efter begges død skulle anvendes til oprettelse af en stiftelse for værdige, uformuende enker eller ugifte. Hanna Ruben døde i 1850 og i 1854 købte stiftelsen Trøstens Bolig på adressen Dyrkøb 1.

   Salomon Soldin

 

Kongelig hofhandskemager, lokalpolitikeren og grundtvigianeren N. F. Larsen (1814-1881) flyttede 1845 ind i nr.27 og boede her til 1870. Efter hans død videreførtes den velrenommerede forretning, der måtte lukke en gang i 1970erne.

Larsen, Niels Frederik

       N. F. Larsen

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Haandleksikon I-III. Red. Svend Dahl og P. Engelstoft. Gyldendalske Boghandel. 1920-1926.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.121).

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985 (s.248-249).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk