Købmagergade 2-20 / Silkegade 4 / Pilestræde 1-13 / Østergade 52-60

Illums      

 

Købmagergade 2-20 - Silkegade 4 - Pilestræde 1-13 - Østergade 52-60 - 14 - lille - tv                    Købmagergade 2-20a - Silkegade 4 - Pilestræde 1-13 - Østergade 52-60 - 10 - lille - th

 


Opført: 1898-1899, 1913, 1928-1929, 1934, 1966-1971 og 1988-1989

Matrikelnummer: 53, Købmager Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: A. Clemmensen og H. P. Jacobsen, K. Gording og A. Frederiksen, E. Korshagen og J. Juul Møller, PLH Arkitekter


Beskrivelse:

Illums enorme kompleks er bygget i flere etaper over mange, så derfor er det nærmere beskrevet i det følgende:

 

 

Ad flere omgange i henholdsvis 1899 og 1913 blev stormagasinet udvidet mod Østergade (nr.52-60) af arkitekterne H. P. Jacobsen (1877-1943) og A. Clemmensen (1852-1928).

 

A. C. Illum (1863-1938) købte ejendommen Østergade 52, som i 1873 var blevet opført efter tegninger af arkitekten Henrik Hagemann (1845-1910). Ejendommen var opført i tre etager og bygget over seks fag, heraf et dobbeltfag. Ejendommen blev revet ned og på Illums fødselsdag den 5.juli 1898 lagde man grundstenen til en ny ejendom efter tegninger af A. Clemmensen (1852-1928) og H. P. Jacobsen (1877-1943). Illum murede selv den første sten og de tre næste af hans kone Karen Marie Illum (1868-1939), prokuristen C. C. Bang (1861-1949) og endelig arkitekten Emil Blichfeldt (1849-1908).

Forretningen skulle rykke hertil og den 14.april 1899 kl. 8.00 kunne man åbne dørene for de mange kunder. Et bevis på tidens punktlighed var, at man fra Illums gamle forretning på den anden side af gade i nr.55 begyndte, at flytte varerne til det nye stormagasin ved 21-tiden om aftenen, som man dagen efter skulle åbne i nr.52. Omtrent 100 mennesker deltog i denne enestående flytning.

 

I 1911 købtes Efterslægtens Skole (lå mod Østergade) der var blandt de få tilbageværende renæssanceejendomme i København. Den blev opført i 1640 af rentemester Henrik Müller og blev nedrevet i 1913. A. C. Illum fik nedrevet ejendommen under stor moro, men et lyspunkt var dog at Nationalmuseets folk fik gjort enkelte kulturhistoriske fund. På grunden opførtes en ny ejendom efter tegninger af de ovennævnte arkitekter H. P. Jacobsen og A. Clemmensen, hvor Illum på sin 25 års jubilæumsdag kunne åbne dørene den 3.marts 1916.

 

Købmagergade 2-20 - Silkegade 4 - Pilestræde 1-13 - Østergade 52-60 - 14 - facaden til Østergade set med ryggen til Amagertorv

Foto fra august 2013

 

Købmagergade 2-20 - Silkegade 4 - Pilestræde 1-13 - Østergade 52-60 - 13 - facaden til Østergade

Facaden til Østergade har øverst en frontispice,

som er en tro kopi af gavlpartiet fra Efterslægtens Skole,

der havde haft til huse i bygningen siden 1790

Foto fra august 2013

 

Købmagergade 2-20 - Silkegade 4 - Pilestræde 1-13 - Østergade 52-60 - 11 - facaden til Østergade

Foto fra august 2013

 

Købmagergade 2-20 - Silkegade 4 - Pilestræde 1-13 - Østergade 52-60 - 10 - facaden til Østergade i retning mod Amagertorv

Foto fra august 2013

 

 

I 1910 købtes ejendommen på hjørnet af Pilestræde og Østergade (Strøget).

 

Købmagergade 2-20 - Silkegade 4 - Pilestræde 1-13 - Østergade 52-60 - 9 - hjørnet af Pilestræde og Østergade

Hjørnet til Pilestræde hvor Østergade-ejendommen udgør 3 fag

Foto fra august 2013

 

Købmagergade 2-20 - Silkegade 4 - Pilestræde 1-13 - Østergade 52-60 - 7 - facade til Pilestræde på hjørnet til Østergade

Hjørnet af Østergade og Pilestræde med Nikolaj Kirke i baggrunden

Foto fra august 2013

 

Købmagergade 2-20 - Silkegade 4 - Pilestræde 1-13 - Østergade 52-60 - 8 - facade til Pilestræde på hjørnet til Østergade

Østergade-ejendommens øverste etager til Pilestræde

Foto fra august 2013

 

 

Ved siden af hjørnehuset opførtes sidefløjen til Pilestræde i 1928-1929, der ligeledes blev tegnet af ovennævnte H. P. Jacobsen.

 

Købmagergade 2-20 - Silkegade 4 - Pilestræde 1-13 - Østergade 52-60 - 4 - facade til Pilestræde set mod Østergade

Foto fra august 2013

 

Købmagergade 2-20 - Silkegade 4 - Pilestræde 1-13 - Østergade 52-60 - 5 - facade til Pilestræde set mod Østergade

Foto fra august 2013

 

Købmagergade 2-20 - Silkegade 4 - Pilestræde 1-13 - Østergade 52-60 - 6 - facade til Pilestræde set opad

Foto fra august 2013

 

 

Fra Silkegade er der adgang til Illums parkeringshus, som blev opført i midten af 1960erne.

Der foreligger for øjeblikket ingen billeder af ejendommen mod Købmagergade (pr. 31.januar 2023).

 

 

Fløjen mod Købmagergade er fra årene 1966-1971 og skyldes arkitekterne Erik Korshagen (1926-2005) og J. Juul Møller (1913-1970). En ombygning af denne fløj stod på i årene 1988-1989 og betød bl.a. en etablering af fødevareafdelingen i kælderetagen og tilbygningen af de to udvendige elevatorer. Arbejdet blev forestået af PLH Arkitekter og i øvrigt præmieret i 1989 af Københavns Kommune.

          Der foreligger for øjeblikket ingen billeder af ejendommen mod Købmagergade (pr. 31.januar 2023).

 

 

På adressen Købmagergade 2/Østergade 60 lå ejendommen Ranchs Hjørne* til 1934 og til afløsning for den rejstes den nuværende funkisejendom efter tegninger af arkitekterne Kristian Gording (1880-1950) og Anton Frederiksen (1884-1967). Ejendommen opførtes for firmaet I. P. Holbechs Efterfølger og blev indviet 1.december 1934.

Der foreligger for øjeblikket ingen billeder af ejendommen Købmagergade 2 / Østergade 60 (pr. 31.januar 2023).

Carl Sørensen Ranch grundlagde urmagerfirmaet i 1845 på Vimmelskaftet og rykkede i 1852 over på dette hjørne. I vinduet til Købmagergade hang et stort ur, hvorunder folk gennem mange årtier mødtes til stævnemøder og andre spændende aftaler.

 

 

Virksomheder                    

I. P. Holbechs Efterfølger (Købmagergade 2/Østergade 60).

Sparekassen Sydjylland (Købmagergade 2/Østergade 60).

McDonalds lå her indtil 2008 (Købmagergade 2/Østergade 60).

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

100 sider af et stormagasins historie. Illums og Fiskers Forlag. 1991.

Arkitektur 5 – 1969. Red. Poul Erik Skriver, Chr. Enevoldsen og Eva Suhr. Arkitektens Forlag. 1969 (s.188-195).

Amagertorv i fortid og nutid. Steffen Linvald. Sparekassen Jylland. 1979.

Den præmierede by. Hans Helge Madsen og Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s. 280).

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1, s. 334-335).

København før og nu – og aldrig. Red. Bo Bramsen. Forlaget Palle Fogtdal A/S. 1996-1999 (bind 3, s. 38-53)

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk