Knippelsbrogade

Navnet relaterer sig naturligvis til den nærliggende Knippelsbro, som har navn efter Hans Knip, der i 1641 købte brohuset. Med købet fulgte pligten til at betjene selve broen samt opkræve penge fra de passerende køretøjer.

 

Find mere om gadens huse ved at klikke på disse links

Knippelsbrogade 2-6 / Strandgade 7

Knippelsbrogade 3-5 / Strandgade 3 / Nicolai Eigtveds Gade 2-38 

Knippelsbrogade 10

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Københavns gadenavne. Evan Bogan. Bogans Forlag. 2003.

Københavnske gadenavne og deres historie. Bent Zinglersen. Politikens Forlag. 1972.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her matrikelhistorien om ejendommene i Knippelsbrogade

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk