Knabrostræde 30 / Nybrogade 14

Det Ferske Fiskehandler-Kompagnis Hus    

 

Knabrostræde 30 - Nybrogade 14 - lille - tv                    Knabrostræde 30 - Nybrogade 14 - lille - th


Opført: 1733

Matrikelnummer: 15, Snarens Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

I 1733 opførte Det Ferske Fiskehandels Compagnie denne treetagers rødstensbygning. Foruden de tolv fag mod Knabrostræde, har denne hjørnebygning fire fag til Magstræde samt fem fag til Nybrogade. Øverst på den tolv fag lange facade mod Knabrostræde ses den charmerende hejsekvist.

 

Knabrostræde 30 - Nybrogade 14 - 1

Bygningens facade til Nybrogade

Foto fra juni 2009

 

Knabrostræde 30 - Nybrogade 14 - 2

Gadenummeret ses her indmuret i en sandsten over kældernedgangen fra Nybrogade

Foto fra juni 2009

 

Knabrostræde 30 - Nybrogade 14 - 3

Mellem anden og tredje ses opførelsesåret opsat i smedejern

Foto fra juni 2009

 

Knabrostræde 30 - Nybrogade 14 - 4

Hjørnet af Nybrogade og Knabrostræde

Foto fra juni 2009

 

Knabrostræde 30 - Nybrogade 14 - 5

Bygningen set fra Nybrogade op ad Knabrostræde;

Magstræde anes til højre

Foto fra juni 2009

 

Knabrostræde 30 - Nybrogade 14 - 6

Foto fra juni 2009

 

Knabrostræde 30 - Nybrogade 14 - 7

Sandstensportalen mod Knabrostræde er en kopi fra 1915

fra en nu nedrevet gård på Dronningensgade 64

Foto fra juni 2009

 

Knabrostræde 30 - Nybrogade 14 - 8

Kælderlugen til højre for sandstensportalen

Foto fra juni 2009

 

Knabrostræde 30 - Nybrogade 14 - 9

Gadelampen er af nyere dato

Foto fra juni 2009

 

Knabrostræde 30 - Nybrogade 14 - 10

Til Knabrostræde ses øverst i trekantsgvalen den bevarede hejsekvist med udligger

Foto fra juni 2009

 

Knabrostræde 30 - Nybrogade 14 - 11

Bygningen set fra hjørnet af Knabrostræde/Magstræde mod Nybrogade

Foto fra juni 2009

 

Knabrostræde 30 - Nybrogade 14 - 12

Vi er nu fremme ved hjørnet af Knabrostræde og Magstræde

Foto fra juni 2009

 

Knabrostræde 30 - Nybrogade 14 - 13

Hjørnet af Knabrostræde og Magstræde

Foto fra juni 2009

 

Knabrostræde 30 - Nybrogade 14 - 14

Trekantsgavlen til Magstræde

Foto fra juni 2009

 

Knabrostræde 30 - Nybrogade 14 - 15

Bygningen har fire fag til Magstræde;

til højre ses nabohuset Magstræde 3

Foto fra juni 2009

 

 

Beboere

Skuespilleren Hans Christian Knudsen (1763-1816) boede på adressen Knabrostræde 30 i perioden 1797-1802. Han var den første skuespiller som blev Ridder af Dannebrog.

Knudsen, Hans Christian

     H. C. Knudsen

 

P. C. Klæstrup (1820-1882) boede omkring 1864 på 1.sal i Knabrostræde 30. Han er af eftertiden blevet kaldt Danmarks første bladtegner.

Som tegner for det satiriske blad Corsaren, var han manden bag de mange tegninger af kendte københavnere; navnlig af den krumryggede teolog og filosof Søren Kierkegaard (1813-1855), hvor især Klæstrup huskes for, at have gjort Kierkegaards ene bukseben kortere. Alle morede sig kosteligt – undtagen Kierkegaard – der i bedste stil figurerer på en mindeplade på husfacaden til Rosengården 9.

 

Rosengården 9 - 5

Mindepladen for P. C. Klæstrup blev i 1958 opsat på facaden til fødehjemmet i

Rosengården 9 med hans karikatur af filosoffen Søren Kierkegaard (1813-1855)

Foto fra april 2007

 

P. C. Klæstrup (1820-1882)

Søren Kierkegaard

Tegning fra ca.1845 og benyttet i bladet Corsaren den 9.januar 1846 – public domain

 

Også andre af tidens muntre blade som eksempelvis Punch leverede den produktive Klæstrup arbejder til foruden, at han også illustrerede børnebøger. Endvidere udførte han akvareller med tidsbilleder af 1800-tallet. 

  Klæstrup, P. C.

       P. C. Klæstrup

 

 

Knabrostræde 30 - Nybrogade 14 - 16 - postkort

Nybrogade 14 / Knabrostræde 30 ses til venstre

Postkort nr.652 udgivet af Fritz Benzen – ca.1910

 

Knabrostræde 30 - Nybrogade 14 - 17 - postkort

Ejendommen set fra den anden side af kanalen

Postkort nr.532 udgivet af Frits Benzen – afsendt i 1908

 

Knabrostræde 30 - Nybrogade 14 - 18 - annonce fra Illustreret Tidende

Annonce fra Illustreret Tidende – 20.oktober 1878 – nr.995

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Gamle københavnske huse. Vilhelm Lorenzen. H. Hagerups Forlag. 1927.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.100).

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1, s.153).

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985 (s.254-255).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk