Knabrostræde 23 / Kompagnistræde 13-15a-b / Snaregade 12-14-16

 

Knabrostræde 23 - Kompagnistræde 13-15a-b - Snaregade 12-14-16 - lille - tv                    Knabrostræde 23 - Kompagnistræde 13-15a-b - Snaregade 12-14-16 - lille - th


Opført: 1795-1798 / 1810-1813 / 1902 / 1988

Matrikelnummer: 8, Snarens Kvarter

Fredet: 1945

Arkitekt: Michael Bälckow


Beskrivelse

Der er fem huse på matriklen og alle ses beskrevet nedenfor:

 

Snaregade 12 er fra årene 1796-1797 og opført af murermester Michael Bälckow. Det er et femfags forhus med kælder samt tre etager og endvidere tre kviste på taget. Stueetagen er kvaderpudset, mens den øvrige facade er glatpudset.

 

Knabrostræde 23 - Kompagnistræde 13-15a-b - Snaregade 12-14-16 - 1

Bemærk de pyntelige balustre på den høje førstesal

Foto fra august 2006

 

Knabrostræde 23 - Kompagnistræde 13-15a-b - Snaregade 12-14-16 - 2

Foto fra august 2006

 

Knabrostræde 23 - Kompagnistræde 13-15a-b - Snaregade 12-14-16 - 3

Foto fra august 2006

 

 

Snaregade 14 er fra årene 1795-1798 og udført af Michael Bälckow. Det er et firefags, gulpudset forhus med kælder samt tre etager. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om Snaregade 14 (pr. 31.januar 2023).

 

 

Snaregade 16 er fra ca.1795 og bestod oprindelig kun af et enetages hus med kælder, der var bygget over to fag samt porten. I 1988 blev hele huset om- og tilbygget med bl.a. førstesalen og kvistetagen.

 

Knabrostræde 23 - Kompagnistræde 13-15a-b - Snaregade 12-14-16 - 4

Snaregade 16 – nr.14 ses til højre

Foto fra august 2006

 

Knabrostræde 23 - Kompagnistræde 13-15a-b - Snaregade 12-14-16 - 5

Porten til Snaregade 16

Foto fra august 2006

 

Knabrostræde 23 - Kompagnistræde 13-15a-b - Snaregade 12-14-16 - 6

Foto fra august 2006

 

 

Pakhuset på Knabrostræde 23 blev opført for brygger H. Nissen i årene 1810-1813. Der er fire etager og slutter øverst med en gavlkvist over et fag. Bygningen blev omkring 1750 forhøjet med en etage.

 

Knabrostræde 23 - Kompagnistræde 13-15a-b - Snaregade 12-14-16 - 7

Foto fra juni 2008

 

Knabrostræde 23 - Kompagnistræde 13-15a-b - Snaregade 12-14-16 - 8

Foto fra juni 2008

 

Knabrostræde 23 - Kompagnistræde 13-15a-b - Snaregade 12-14-16 - 9

Pakhusets oprindelige formål fornægter sig ikke med både gavlkvist og udligger

Foto fra juni 2008

 

Knabrostræde 23 - Kompagnistræde 13-15a-b - Snaregade 12-14-16 - 10

Pakhusets nederste etage

Foto fra juni 2008

 

Knabrostræde 23 - Kompagnistræde 13-15a-b - Snaregade 12-14-16 - 11

Foto fra juni 2008

 

 

Kompagnistræde 13-15 blev opført i 1902. Der er her kælder samt tre etager samt mansardetage.

 

Knabrostræde 23 - Kompagnistræde 13-15a-b - Snaregade 12-14-16 - 12

Kompagnistræde 13-15

Foto fra august 2007

 

Knabrostræde 23 - Kompagnistræde 13-15a-b - Snaregade 12-14-16 - 13

Portene til både nr.13 og 15

Foto fra august 2007

 

Knabrostræde 23 - Kompagnistræde 13-15a-b - Snaregade 12-14-16 - 14

Foto fra august 2007

 

 

Beboere

Snaregade 12

Her havde arkitekten N. S. Nebelong (1806-1871) sin bolig i henholdsvis 1852-1853 samt 1855-1858.

Han opførte bl.a. hjørneejendommen Bredgade 24 / Sankt Annæ Plads 2 (1855) og forestod bl.a. ombygningerne af Vartov (1856-1860), restaureringerne af Garnisonskirken (1860), Trinitatis Kirke og Rundetårn (1870-1871).

Nebelong, N. S.

    N. S. Nebelong

 

Snaregade 14

I vejviseren ses den teologiske forfatter og præst A. G. Rudelbach (1792-1862) som Doctor Philos. og havde her sin bolig i 1823.

Han blev teolog i 1820 og allerede dr. phil i 1822 på en afhandling om græsk og kristen etik. En studierejse i 1823-1824 til bl.a. Tyskland og Frankrig styrkede hans kundskab til kristendommens forskellige retninger, der hjemme igen førte til en uforsonlig og polemisk kamp for sit ortodokse lutherske syn mod bl.a. rationalismen gjorde, at man udelukkede ham bl.a. på Københavns Universitet. Et efterfølgende samarbejde med bl.a. Grundtvig og J. C. Lindberg (1797-1857) førte til udgivelsen af tidsskriftet Theologisk Manedsskrift.

Rudelbach søgte herefter til Tyskland, hvor han virkede som præst og forfatter fra 1829 til 1845. Tilbage i Danmark var han ikke glemt for sin stridbare stil og stik mod hans ønsker om ansættelse som biskop eller universitetslærer, måtte han tage til takke med enkelte forelæsninger på universitetet i 1847-1848.

Først med en præstestilling i Slagelse, hvor han virkede fra 1848 og frem til sin død, lykkedes det Rudelbach at få et embede.

   A. G. Rudelbach

 

C. A. Jensen (1792-1870)

Teologen Andreas Gottlob Rudelbach

1858 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

I årene 1843-1849 boede sagførerfuldmægtigen og politikeren C. C. W. Liebe (1820-1900) i Snaregade 14.

Liebe blev jurist 1841 og var sagførerfuldmægtig i perioden 1843-1848. Efter en udlandsrejse 1849-1850 blev han højesteretsadvokat i 1851 og under rigsretssagen 1855-1856 var han forsvarer for Tillisch, Sponneck, Bluhme og Scheel. I takt med at hans ry som den både elegante og klare taler blev han med tiden adelens og det højere borgerskabs advokat.

Liebe var medlem af Folketinget fra 1861 til 1866 og var kongevalgt medlem af Landstinget fra 1866 til 1895, hvoraf de 25 år var som dette tings formand. I Dansk Biografisk Haandleksikon fik han skudsmålet som formand at “han beklædte denne Post i 25 Aar med en her i landetnæppe før eller siden naaet formel Sikkerhed“.

Liebe var far til højesteretssagfører Otto Liebe (1860-1929), der i 1920 var statsminister i hele fem dage!

Liebe, C. C. W.

     C. C. W. Liebe

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Haandleksikon I-III. Red. Svend Dahl og P. Engelstoft. Gyldendalske Boghandel. 1920-1926.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.206).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk