Klosterstræde 22

 

Klosterstræde 22 - lille - tv                    Klosterstræde 22 - lille - th


Opført: 1828

Matrikelnummer: 91, Frimands Kvarter

Fredet: 1964

Arkitekt: Johan Didrich Backhausen


Beskrivelse

Hjørnehuset blev af murermester Johan Didrich Backhausen (1771-1850) opført med i 1828 kælder og fire etager; det har 10 fag til Klosterstræde, et smigfag samt tre fag til Gråbrødrestræde.

 

Klosterstræde 22 - 1

Smigfag er en reminiscens fra 1795, hvor det blev indført som krav for nybyggede huse

Foto fra februar 2007

 

Klosterstræde 22 - 2

Facaden til Klosterstræde

Foto fra februar 2007

 

 Klosterstræde 22 - 4

Den midterste gadedør

Foto fra februar 2007

 

Klosterstræde 22 - 3

De tre fag til Gråbrødrestræde

Foto fra februar 2007

 

 

Beboere

Ifølge vejviseren havde arkitekten Christian Hansen (1803-1883) i 1831 sin bopæl her i nr.22.

Allerede i 1816 blev han optaget på Kunstakademiet, hvor han uddannede sig til arkitekt under ledelse af professor G.F. Hetsch (1788-1864). For et rejsestipendium tog Christian Hansen 1831 til Italien og i 1833 videre til Grækenland, hvor han befandt sig godt og allerede året efter blev udnævnt til kongelig græsk arkitekt.

I Athen deltog han i udgravningen af Akropolis samt i byplanlægning og restaurationsarbejder, heraf flere gange i samarbejde med lillebroderen, arkitekten Theophilus Hansen (1813-1891). Hovedværket i Christian Hansens græske karriere var dog opførelsen af universitetet i Athen (1839-1850).

Det danske hovedværk er opførelsen af Kommunehospitalet (1859-1863), men nævnes skal også opførelsen af Zoologisk Museum i Krystalgade, Sct. Josef Hospital i Griffenfeldsgade samt Holbæk Kirke

Fra 1851 til 1881 var han kgl. bygningsinspektør i 1881 og professor fra 1857 til 1883. Han bosatte sig efterfølgende hos sin bror i Wien, hvor han også døde.

Christian Hansen

  Christian Hansen

 

 

Klosterstræde 22 - 5

Facadens bevarede skiltning vidner om tidligere tiders industri i det indre København

Foto fra februar 2007

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 97). 

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk