Klosterstræde 17 / Vimmelskaftet 36-36a-b

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: mellem 1728 og 1763 / 1857 / 1860

Matrikelnummer: 19, Frimands Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Matriklens fire ejendomme er hver især beskrevet nedenfor:

 

 

Det tre fag brede forhus til Vimmelskaftet 36 opførtes mellem 1728 og 1763. Fra 1763 var huset i hvert tilfælde i tre etager, der i 1862 blev forhøjet til de nuværende fire etager.

 

Vimmelskaftet 36a er en meget atmosfærefyldt ejendom fra 1857. Ejendommen består af tre opgange med adgang både fra Vimmelskaftet og fra Klosterstræde. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om sidehuset (pr. 31.januar 2023).

 

36b er 2.baghus og bygget i 1857. Der er fire etager og facaden er gul med rødmalede vinduer. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om sidehuset (pr. 31.januar 2023).

 

Pakhuset til Klosterstræde 17 blev opført i tre etager for grosserer Philip W. Heyman (1794-1866) i 1860. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om sidehuset (pr. 31.januar 2023).

 

 

Beboere

Teologen og bibliotekaren Daniel Moldenhawer (ca.1753-1823) havde her sin bopæl i 1785.

Moldenhawer blev i 1788 udnævnt til overbibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek og i hans embedsperiode frem til sin død anskaffedes omtrent 300.000 bind til samlingen. I pagt med oplysningstidens idealer åbnede han i 1793 bibliotekets døre for offentligheden.

Moldenhawer var tyskfødt og ifølge andenudgaven af Dansk Biografisk Leksikon lærte han sig aldrig et ordentligt dansk og betegnedes i øvrigt som “en ikke videre sympathetisk Personlighed, bl.a. temmelig opblæst og fornemladende“. 

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.244). 

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk