Klareboderne 16

 

Klareboderne 16 - lille - tv                    Klareboderne 16 - lille - th


Opført: 1730

Matrikelnummer: 1, Købmager Kvarter

Fredet: 1975

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

For urmager Johan Henrich Bleche blev både forhus og sidehus opført i 1730:

 

 

Forhuset stod oprindelig med kælder og to etager, men blev forhøjet to gange – henholdsvis 1754 og 1838.

 

Klareboderne 16 - 1

Foto fra august 2007

 

Klareboderne 16 - 2

Foto fra august 2007

 

Klareboderne 16 - 3

Foto fra juli 2006

 

Klareboderne 16 - 4

Mellem første og anden sal ses et dekoreret felt

Foto fra august 2007

 

Klareboderne 16 - 5

Udsnit af det dekorerede felt mellem første og anden sal

Foto fra august 2007

 

Klareboderne 16 - 6

Foto fra juli 2006

 

 

Det sammenbyggede sidehus er ligeledes fra 1730. Der foreligger for øjeblikket ingen yderligere oplysninger om dette (pr.19.januar 2023).

 

 

Beboere

Søe-lieutenant  Jost van Dockum (1753-1834) boede her i årene 1774-1777. Under Københavns bombardement i 1807 var han chef for batteriet Prøvestenen.

Dockum, Jost van

  Jost van Dockum

 

I 1825 havde officeren Frederik Bülow (1791-1858) adresse her i nr.16.

Som 14-årig indledte han sin militære karriere i Rendsborg, deltog i kampene under Københavns belejring i 1807 og avancerede hen ad årene og blev oberst i 1847. Året efter i begyndelsen af Treårskrigen (1848-1851) ledede han en brigade under kampene i Sønderjylland ved Bov, Slesvig, Nybøl og Dybbøl.

Som nyudnævnt overgeneral planlagde og ledede den gigtplagede Bülow det succesrige udfald ved Fredericia den 6.juli 1849. Han fik herefter tilnavnet Helten fra Fredericia. På grund af sygdom gik han af samme år, men vendte tilbage i 1852 som kommanderende general i Slesvig og senere København. Den populære og livsglade Frederik Bülow døde i 1858 i sit hjem i Sundeved (Sønderjylland).

 

Klareboderne 16 - 7 - postkort med Frederik Bülow ved Fredericia 1849

Frederik Bülow ved Fredericia 1849

Ældre postkort udgivet af A. Jacobsen

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.94).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk