Holmens Kanal 7

tidligere Grøns Varehus   

 

Holmens Kanal 7 - lille - tv                      Holmens Kanal 7 - lille - th

 


Opført: 1860-1862

Matrikelnummer: 288, Øster Kvarter

Fredet: 1978

Arkitekt: J. D. Herholdt, Niels Brøns


Beskrivelse

Holmens Kanal 7 kaldes Grøns Pakhus og blev med kælder samt tre etager opført 1860-1862 af arkitekten J. D. Herholdt (1818-1902). Ejendommen er bygget over ni fag.

 

Holmens Kanal 7 - 1

Det første wc i København skulle efter sigende være installeret her i 1887

Foto fra februar 2008

 

Holmens Kanal 7 - 2

De sammenstillede vinduer til gaden giver denne historicistiske

ejendom et særligt præg på områdets arkitektur

Foto fra februar 2008

 

 

Dansk Ingeniørforenings Pensionskasse – lod i 1990 arkitekten Niels Brøns (1949-1999) foretage en omfattende restaurering af ejendommen. Arbejdet blev i 1991 præmieret af Københavns Kommune.

 

 

Virksomheder

Ejendommen blev bygget til varehus for Handelshuset M. C. Grøn, der her åbnede sit stormagasin i 1863. Mange af tidens teknologiske tiltag blev benyttet i ejendommen og nævnes kan bl.a. hydraulisk vareelevator, et særligt talerørssystem, hvor man kunne kommunikere mellem etagerne.

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Danmarks industrielle miljøer. Henrik Harnow. Syddansk Universitetsforlag. 2011 (s.394).

Danske arkitekturstrømninger 1850-1950. K. Millech og K. Fisker. Udg. af Østifternes Kreditforening. 1951 (s.107 og 109).

Den præmierede by. Hans Helge Madsen og Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s. 283).

Illustreret Tidende den 13.september 1863.

Mønstrede København. Peter Olesen, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. 2010 (s.22-25).

Nye Tider – Historicisme i København. Ida Haugsted. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 2003.

Pynt på gesimsen – facader på københavnsk etagebyggeri 1860-1920. Kristian Hvidt. G. E. C. Gad. 1983 (s.82 og 136).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk