Holbergsgade 14 / Peder Skrams Gade 13

 

Holbergsgade 14 - Peder Skrams Gade 13 - lille - tv                    Holbergsgade 14 - Peder Skrams Gade 13 - lille - th


Opført: 1874

Matrikelnummer: 396, Øster Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: Vilhelm Klein / Christian P. Skjoldborg


Beskrivelse

Arkitekten Vilhelm Klein (1835-1913) opførte i 1874 denne hjørneejendom med kælder samt fem etager for en manufakturhandler Volmer. 

Mod Holbergsgade vender seks fag, herefter fulgt af et skråt hjørnefag samt syv fag mod Peder Skrams Gade. Balustrader løber under førstesals vinduer samt tredjesalens fag tættest hjørnefaget.

En facaderestaurering i 1995-1996 blev forestået af arkitekt Christian P. Skjoldborg (f.1938).

 

Holbergsgade 14 - Peder Skrams Gade 13 - 1

Den femte etage er tilbagetrukket fra facaden og har meget høje vinduesfag;

øverst ses en lille hjørnekvist over tre fag

Foto fra maj 2008

 

Holbergsgade 14 - Peder Skrams Gade 13 - 2

Facaden mod Peder Skrams Gade

Foto fra maj 2008

 

Holbergsgade 14 - Peder Skrams Gade 13 - 3

Facaden mod Holbergsgade

Foto fra maj 2008

 

 

Virksomheder

Efter Athalie Rørbye (1840-1919) havde taget institutbestyrereksamen i 1867 drev hun i Nørregade 20 en pigeskole til 1908. Med hendes engagement i søfolks mulighed for, at bevæge sig i kristelige omgivelser når de var i land tog Athalie Rørbyes liv da en ny vej.

Via Foreningen Sømandsstuen som hun var medstifter af i 1879, begyndte hun da et stort arbejde for, at samle søfolk til forkyndelse i foreningens lejede varmestue her i Holbergsgade 14. I 1881 rykkede foreningen til Bethelskibet som lå i Nyhavn, indtil mere faste rammer blev realiseret med Sømandshjemmet Bethel i 1906. Men tilbage i 1884 havde Sømandsstuen indviet et hjem på adressen Holbergsgade 17, der i 1890 rykkede til Holbergsgade 18.

Endelig i 1896 købte Athalie Rørbye personligt ejendommen Sankt Annæ Plads 20, hvor foreningen så rykkede med og der drev hun hjemmet frem til sin død. Hun var datter af guldaldermaleren Martinus Rørbye (1803-1848).

 

Grand Hotel lå her i en årrække (set i vejviseren for 1895) og var drevet af gæstgiver O. Nilson. Et andet Grand Hotel lå samtidig i Peder Skrams Gade 7.

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Kvindebiografisk Leksikon. Red. Jytte Larsen. Rosinante. 2000-2001  Se webudgaven her

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk