Hestemøllerstræde 1 / Slutterigade 1 / Nytorv 21

 Arrestbygningen m.fl.   

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1805-1815 / 1888-1889 / 1896-1897

Matrikelnummer: 274, Vester Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: C. F. Hansen, Ludvig Fenger, Ludvig Clausen?????


Beskrivelse

Dette store kompleks består af to bygninger:

 

 

Arrestbygningen med sin kendte facade mod Slutterigade samt facaden og porten mod Hestemøllerstræde hører til C. F. Hansens (1756-1845) fremragende klassicistiske bygninger og blev opført 1805-1815. Udvidelsen af det civile arresthus blev udvidet i årene 1896-1897 og skyldtes arkitekten Ludvig Clausen (1851-1904).

Billedtekst: Bemærk især den flotte midterportal.

Det særprægede, kvartrunde hjørnehus med adressen Nytorv 21 blev opført i årene 1888-1889 og formentlig med professor Ludvig Fenger som arkitekt.

 

Mellem arrestbygningen og domhuset ses C. F. Hansens store, overdækkede murbuer, hvor man siden opførelsen har ført arrestanter frem og tilbage mellem domhuset og arresten.

 

Ludvig Clausen (1851-1904) var i årene 1896-1897 arkitekten bag udvidelsen af det civile arresthus mellem Nytorv og Hestemøllerstræde.

 

Hele dette kompleks samt komplekset Frederiksberggade 7 / Kattesundet 13 / Nytorv 23-27 (Københavns Byret) blev restaureret og ombygget i 1940-1942. Dette omfattende arbejde præmieredes af Københavns Kommune i 1943.

 

 

Beboere          

Arresten har huset mange forskellige indsatte. Et uddrag af disse og deres gerninger kan læses i det følgende:

 

Barnemorderen Dagmar Overbye (1887-1929) sad her fængslet i syv år. Hun blev dømt for ni drab på små børn, men det menes at hun i alt dræbte omkring 25 børn. Fra sin lejlighed på Enghavevej 21, 1.sal virkede hun som plejemor, hvor mødre kunne aflevere sine børn og Dagmar Overbye ville sørge for en adoptivfamilie. I lejligheden kvalte hun børnene og brændte dem efterfølgende i sin kakkelovn. Hun blev afsløret ved, at en ung pige havde givet hende sit spædbarn.

Allerede dagen efter vendte pigen tilbage for at få barnet tilbage, men da var barnet allerede kvalt og Dagmar Overbye i gang med at brænde liget. Pigen bad om at få sit barn at se, men Dagmar Overbye nægtede. Herefter gik pigen til politiet og så rullede sagen.

I månederne efter dukkede tilståelserne frem og sagen endte med dødsdom, der dog blev formildet til, at hun aldrig skulle løslades. Hun døde i Vestre Fængsel den 6.maj 1929, 43 år gammel. Under opklaringen af sagen fandt man børneknogler i hendes kakkelovn, som i dag kan ses på Politihistorisk Museum.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Danske arkitekturstrømninger 1850-1950. Knud Millech og Kay Fisker. Udgivet af Østifternes Kreditforening. 1951.

Den præmierede by. Hans Helge Madsen & Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s.209).

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.166).

Hvem byggede hvad. Bind 1. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (s.212-213).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie  (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

Politihistorisk Museum

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk