Heibergsgade 8 / Peder Skramsgade 2-6 / Tordenskjoldsgade 7-9

 

Heibergsgade 8 - Peder Skrams Gade 2-6 - Tordenskjoldsgade 7-9 - lille - tv                    Heibergsgade 8 - Peder Skrams Gade 2-6 - Tordenskjoldsgade 7-9 - lille - th


Opført: 1866-1870

Matrikelnummer: 372, Øster Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: Ove Petersen / Henrik Steffens / Axel Maar


Beskrivelse

For cigarfirmaet A. M. Hirschsprung & Sønner opførte arkitekt Ove Petersen (1830-1892) på adressen Tordenskjoldgade 7 i 1866 den fire etager høje ejendom som fabriksbygning med udsalg i stueetagen. En ombygning  af ombygningen i 1930 blev forestået af arkitekten Axel Maar (1888-1978).

 

Heibergsgade 8 - Peder Skrams Gade 2-6 - Tordenskjoldsgade 7-9 - 1

Hirschsprungs gamle tobaksfabrik

Foto fra august 2009

 

Heibergsgade 8 - Peder Skrams Gade 2-6 - Tordenskjoldsgade 7-9 - 2

Kobberdækningen øverst på hjørnet er raffineret i sin udformning

Foto fra august 2009

 

Heibergsgade 8 - Peder Skrams Gade 2-6 - Tordenskjoldsgade 7-9 - 3

Ejendommens facade mod Heibergsgade

Foto fra august 2009

 

Heibergsgade 8 - Peder Skrams Gade 2-6 - Tordenskjoldsgade 7-9 - 4

Ejendommens facade mod Tordenskjoldsgade

Foto fra august 2009

 

 

Henrik Steffens Sibbern (1826-1901) opførte Tordenskjoldsgade nr. 9 i 1867-1870 med kælder og fire etager samt tagetage. Hertil også et samtidigt sidehus samt en etplans bygning, som er en overdækning af et tidligere gårdareal.

 

Heibergsgade 8 - Peder Skrams Gade 2-6 - Tordenskjoldsgade 7-9 - 5

Foto fra august 2009

 

Heibergsgade 8 - Peder Skrams Gade 2-6 - Tordenskjoldsgade 7-9 - 6

Foto fra august 2009

 

Heibergsgade 8 - Peder Skrams Gade 2-6 - Tordenskjoldsgade 7-9 - 7

Facaden er på en gang både dekorativ og elegant

Foto fra august 2009

 

Heibergsgade 8 - Peder Skrams Gade 2-6 - Tordenskjoldsgade 7-9 - 8

Foto fra august 2009

 

 

Hjørneejendommen Heibergsgade 8 / Peder Skrams Gade 2 opførtes 1870 med kælder og fem etager.

 

Heibergsgade 8 - Peder Skrams Gade 2-6 - Tordenskjoldsgade 7-9 - 9

Det tre fag runde hjørne har karyatider; set fra Peder Skrams Gade

Foto fra august 2009

 

Heibergsgade 8 - Peder Skrams Gade 2-6 - Tordenskjoldsgade 7-9 - 10

Facaden til Peder Skrams Gade set mod Heibergsgade

Foto fra august 2009

 

Heibergsgade 8 - Peder Skrams Gade 2-6 - Tordenskjoldsgade 7-9 - 11

Her er ikke sparet på effekterne: balustrader, volutter, frontoner m.m.

Foto fra august 2009

 

Heibergsgade 8 - Peder Skrams Gade 2-6 - Tordenskjoldsgade 7-9 - 12

Facaden langs Heibergsgade

Foto fra august 2009

 

Heibergsgade 8 - Peder Skrams Gade 2-6 - Tordenskjoldsgade 7-9 - 13

Foto fra august 2009

 

 

Rødstensejendommen Peder Skrams Gade 6 stod opført i 1870.

 

Heibergsgade 8 - Peder Skrams Gade 2-6 - Tordenskjoldsgade 7-9 - 14

Foto fra august 2009

 

Heibergsgade 8 - Peder Skrams Gade 2-6 - Tordenskjoldsgade 7-9 - 15

Foto fra august 2009

 

Heibergsgade 8 - Peder Skrams Gade 2-6 - Tordenskjoldsgade 7-9 - 16

Foto fra august 2009

 

Heibergsgade 8 - Peder Skrams Gade 2-6 - Tordenskjoldsgade 7-9 - 17

Gadenummeret anes svagt over portindgangen

Foto fra august 2009

 

Heibergsgade 8 - Peder Skrams Gade 2-6 - Tordenskjoldsgade 7-9 - 18

Foto fra august 2009

 

 

Beboere

Kunstmaleren Otto Bache (1839-1927) havde i 1869-1871 sin bopæl på andensalen i Tordenskjoldsgade 7.

Allerede som 10-årig blev han – med Vilhelm Marstrand som lærer – optaget som elev på Kunstakademiet. Otto Bache vandt akademiets sølvmedaljer i 1856 og 1857 og med påskønnelse fra mange sider blev han gennem årene karakteriseret, som en af de mest fremragende dyremalere i tiden.

For et rejsestipendium tog han i 1866 til Paris og i 1867 videre til Firenze, Rom, Napoli og Pompeji, hvorfra han vendte hjem i foråret 1868. Han udviklede hurtigt et bredere repertoire og blev da en af landets betydeligste kolorister.

Blandt Bachs kendteste malerier er ”Et kobbel heste uden for en kro” (1878), ”De sammensvorne rider bort fra Finderup lade efter mordet på Erik Klipping”(1882) samt ”Christian den 4.´s kroningstog” (1887).

Bache, Otto

        Otto Bache

 

Herunder ses et udvalg af Otto Baches værker:

Otto Bache (1839-1927)

De sammensvorne rider fra Finderup efter mordet på Erik Klipping 1286

1882 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

 

Otto Bache (1839-1927)

Et kobbel heste uden for en kro

1878 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

Otto Bache (1839-1927)

Christian IV´s kroningstog 1596

1887 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

 

Otto Bache (1839-1927)

Soldaternes hjemkomst til København, 1849

1894 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

 

Otto Bache (1839-1927)

Frederik 8. på Amalienborgs balkon (Brockdorffs Palæ)

1911 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – public domain

 

Otto Bache (1839-1927)

Køerne drives ud af stalden – Morgen sent i oktober

1885 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

 

På tredje sal i Peder Skrams Gade 2 boede den kongelige skuespiller og kammersanger Peter Schram (1819-1895) fra 1878 og frem til sin død.

Peter Schramm kunne spille fire instrumenter før sin konfirmation og 1831 begyndte han som elev af syngemesteren Giuseppe Siboni (1780-1839) på dennes musikkonservatorium. Foruden Siboni undervistes han bl.a. af kompetente personer som skuespilleren Carl Winsløw (1796-1834), komponisten J. P. E. Hartmann (1805-1900) og komponisten, sangpædagogen og dirigenten Henrik Rung (1807-1871). 

Fra 1832 og frem til sin død var Schramm knyttet til Det Kongelige Teater, hvor han 1834 fik sin scenedebut i en elvopvisning. Hans egentlige debut kom i 1841, som Bertram i stykket Robert af Normandiet (af Giacomo Meyerbeer). Peter Schramm udnævntes til kongelig skuespiller i 1845, der 1866 blev fulgt op med udnævnelsen til kongelig kammersanger.

Af operaer som han medvirkede i kan nævnes de klassiske Don Juan og Figaros Bryllup (begge af Mozart). Barberen i Sevilla (af Rossini), Faust (af Gounod efter Goethes skuespil) samt den danske Elverhøj (af Johan Ludvig Heiberg og Friedrich Kuhlau).

Af skuespil kan her nævnes Holberg-stykkerne Barselsstuen, Maskerade, Jacob von Thyboe, Sparekassen (af Henrik Hertz), Genboerne (af J. C. Hostrup) og Gulddaasen (af Christian Olufsen), der blev hans sidste optræden den 2.april 1895.

Med sin 63 år lange karriere var Peter Schramm verdensberømt i København og dette understøttedes også af hans ranglede og magre skikkelse. De mange anekdoter og frasagn om hans person kaldtes Schramiader og selv kaldte han sig for Danmarks Riges Skrålhals!

     Peter Schramm

 

Forfatteren og sproglæreren Arthur Abrahams (1836-1905) boede på adressen Peder Skrams Gade 2 fra 1874 til 1880.

  Arthur Abrahams

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Danske arkitekturstrømninger 1850-1950. Knud Millech og Kay Fisker. Udgivet af Østifternes Kreditforening. 1951 (s.122).

København før og nu – og aldrig. Forlaget Palle Fogtdal A/S. 1996-1999 (bind 2).

Nye Tider – Historicisme i København. Ida Haugsted. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 2003.

Pynt på gesimsen – facader på københavnsk etagebyggeri 1860-1920. Kristian Hvidt. G. E. C. Gad. 1983.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk