Heibergsgade 11 / Nyhavn 2

Charlottenborg Udstillingsbygning      

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: 1880-1883

Matrikelnummer: 375, Øster Kvarter

Fredet: 1988

Arkitekt: Albert Jensen og Ferdinand Meldahl


Beskrivelse

Kunstakademiet havde siden sin oprettelse i 1754 haft sine årlige udstillinger på Charlottenborg, men grundet pladsmangel lod man i årene 1880-1883 opføre denne trefløjede bygning, der trods sin størrelse virker tilpasset både Charlottenborg og Nyhavn.

Udstillingsbygningen blev rejst efter tegninger af arkitekten Albert Jensen (1847-1913) og assisteret af Ferdinand Meldahl (1827-1908), der da var Kunstakademiets direktør. Bygningen blev fredet i 1988 ligesom haven (Billedhuggerhaven) og muren til Heibergsgade. På grunden stod tidligere Botanisk Haves direktør- og professorbolig.

Billedtekst: Relieffer i terracotta med kunstnersymboler- og portrætter.

 

 

Virksomheder                    

Udstillingsbygningen har været i brug siden 1883, hvor kunstmalerne L. A Ring og H. A. Brendekilde samme år begge lejede sig ind i et atelier.

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

København før og nu – og aldrig. Red. Bo Bramsen. Forlaget Palle Fogtdal A/S. 1996-1999 (bind 2).

Nyhavn 1673-1998. Allan Mylius Thomsen. Copenhagen This Week. 1998.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie  (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk