Havnegade 23-27 / Tordenskjoldsgade 34-34a

 tidligere Navigationsskolen     

 

                   


Opført: 1864-1865 / 1906-1907 / 1932

Matrikelnummer: 296, Øster Kvarter

Fredet: 1981

Arkitekt: Ferdinand Meldahl / Martin Borch


Beskrivelse

Matriklen rummer flere ejendomme der hver især er beskrevet nedenfor:

 

Havnegade 23, Havnegade 25 og hjørneejendommen Havnegade 27 / Tordenskjoldsgade 32

Foto fra august 2016

 

 

Til Havnegade 23 opførtes i årene 1864-1865 denne treetagers renæssancelignende bygning, som navigations-skole efter tegninger af Ferdinand Meldahl (1827-1908). Bygningen tilhørte senere Statsanstalten for Livsforsikring (i dag Danica), men har fra 1953 været benyttet som ministerialkontorer. Ejendommen var blandt de første der fik centralvarme i København.

 

Foto fra august 2016

 

Foto fra august 2016

 

Foto fra august 2016

 

Foto fra august 2016

 

Opførelsesårene ses på to relieffer – her 1864

Foto fra august 2016

 

Opførelsesårene ses på to relieffer – her 1865

Foto fra august 2016

 

Foto fra august 2016

 

Foto fra august 2016

 

 

Bag forhuset i Havnegade nr.23 ligger et i 1878 opført enetages baghus på 89 kvadratmeter. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om baghuset (pr. 31.januar 2023).

 

 

Tilbygget den gamle navigationsskole ligger den i 1907 opførte bygning med kælder og tre etager, som Havnegades nr.25. Arkitekten var Martin Borch (1852-1937).

 

Foto fra august 2016

 

Foto fra august 2016

 

Foto fra august 2016

 

De kraftige tandsnit kan ses selv langt fra ejendommen

Foto fra august 2016

 

Stue- og kælderetagen er udført i granit

Foto fra august 2016

 

Foto fra august 2016

 

Foto fra august 2016

 

 

Hjørneejendommen Havnegade 27 / Tordenskjoldsgade 34-34a blev opført i 1932 og rummer kælder samt fire etager. Der er to fag til Havnegade fulgt af et rundt hjørnefag samt fem fag til Tordenskjoldsgade. Hjørnefag er beklædt med sandsten ligesom indramningen af vinduer, kordongesimsen og portindgangen fra Tordenskjoldsgade.

 

Ejendommen med Havnegade til venstre og Tordenskjoldsgade til højre

Foto fra august 2016

 

      Foto fra august 2016

 

Hjørneejendommens blot to fag brede facade til Havnegade

Foto fra august 2016

 

Havnegade-facaden fulgt af nr. 25 og 23

Foto fra august 2016

 

Facaden mod Tordenskjoldsgade er bygget over fem fag

Foto fra august 2016

 

Et kig op ad facaden med de sandstensindrammede vinduer

Foto fra august 2016

 

Foto fra august 2016

 

Foto fra august 2016

 

 

 

Virksomheder

Statsanstalten for Livsforsikring havde sit domicil i Havnegade 23, hvorefter det flyttedes til ejendom tæt ved Vesterport Station. Læs mere her om Statsanstalten for Livsforsikring.

 

En reminiscens af tiden med Statsanstalten for Livsforsikring

Foto fra august 2016

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Danske arkitekturstrømninger 1850-1950. Knud Millech og Kay Fisker. Udgivet af Østifternes Kreditforening. 1951.

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1, s.118).

Københavns farver. Bente Lange. Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag, 2.udgave. 2004.

Nye Tider – Historicisme i København. Ida Haugsted. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 2003.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk