Hauser Plads 18

 

Hauser Plads 18 - lille - tv                    Hauser Plads 18 - lille - th


Opført: 1838-1839

Matrikelnummer: 221e, Rosenborg Kvarter

Fredet: 1945

Arkitekt: Christen Hansen Lund


Beskrivelse

Dette syv fag lange forhus blev opført i årene 1838-1839 med kælder og fire etager af murersvend Christen Hansen Lund.

 

Hauser Plads 18 - 1

Huset blev fredet i 1945

Foto fra april 2007

 

Hauser Plads 18 - 2

Facaden er hamborgfuget (d.v.s. fremspringende fuger)

Foto fra april 2007

 

Hauser Plads 18 - 3

Foto fra april 2007

 

Hauser Plads 18 - 4

Foto fra april 2007

 

 

Beboere

Obersten og politikeren A. F. Tscherning (1795-1874) boede her fra 1849 til 1854.

Han var i begyndelsen af 1830erne kommet på kant med Frederik VI (1768-1839) efter, at have givet sin uforbeholdne kritik af det danske hærvæsen samt ønsket om en fri forfatning. Straffen blev et fem år langt ophold i Frankrig, men officielt med formålet om, at studere andre landes militærvæsen.

Hjemvendt fra udlandet forlod Tscherning endeligt hæren, men indgangen til politik skete med forkærlighed for “manden på gulvet” og han blev i 1846 medstifter af Bondevennernes Selskab og i øvrigt dets første formand. Selskabet var her til lands den første egentlige organisation og skulle vise sig berettiget i årene der kom, ikke mindst i forbindelse med demokratiets begyndelse i 1848 hvor han i Martsministeriet blev dets krigsminister.

Den handlekraftige Tscherning skulle hurtigt i arbejdstøjet, da hertugdømmerne ville løsrives fra Danmark og derved gav startskuddet til Treårskrigen. I sin ministerperiode nåede han at indføre værnepligt, der året efter blev grundlovsfæstet.

   A. F. Tscherning

 

C. A. Jensen (1792-1870)

A. F. Tscherning

Maleri fra 1851  – public domain

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.83).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk