Hauser Plads 16a-d

 

Hauser Plads 16a-d - lille - tv                    Hauser Plads 16a-d - lille - th


Opført: 1831

Matrikelnummer: 221d, Rosenborg Kvarter

Fredet: 1945

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Dette klassicistiske forhus på hele 11 fag blev i 1831 opført med kælder og fire etager for brændevinsbrænder Ole Møller.

 

Hauser Plads 16a-d - 1

Foto fra september 2009

 

Hauser Plads 16a-d - 2

Foto fra juli 2009

 

 

Beboere

Her boede kunstmaleren Julius Exner (1825-1910) fra 1855 til 1859.

I 1839 blev han optaget på Kunstakademiet, hvor han var elev af først J.L. Lund (1777-1867) og siden af C.W. Eckersberg (1783-1853). Selv om Exner kun foretog en et år lang studierejse til Italien og foretog enkelte ture til Sverige, så regner mange hans italienske billeder for værende de bedste.

Exners popularitet var stor, ikke mindst fordi hans folkelivsbilleder af amagerkanernes liv og levned var præget af glædelige motiver, som f.eks. En amagerkone (1852), Episode af et gilde på Amager (1854) og Blindebuk (1866). Fanø blev mål for hans sommerophold og derfra har Exner også leveret mange motiver som f.eks. det muntre Præsentation for en kender (1887) og et af hans få udendørsmotiver Kammerater, hvor to Fanøpiger fodrer et får.

I 1876 udnævntes han til professor ved Kunstakademiet og blev sammensteds senere udstillingskomiteens formand i årene 1890-1895.

Exner, Julius

      Julius Exner

 

Et udvalg af Exners værker kan ses herunder:

 Julius Exner (1825-1910)

Blindebuk

1866 – Hirschsprungske Samling – public domain

 

 Julius Exner (1825-1910)

Episode af et gilde på Amager

1854 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

 Julius Exner (1825-1910)

Et telegram

1893 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

 Julius Exner (1825-1910)

Fra Kunstakademiets figursal

1843 – Statens Museum for Kunst, www.smk.dk – public domain

 

 

Virksomheder                    

Kælderrestauranten Schønemanns.

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.82-83).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk