Grønnegade 16 / Pistolstræde 6

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: før 1734 / 1756

Matrikelnummer: 285, Købmager Kvarter

Fredet: 1964

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Denne matrikel består af to 1700-tals forhuse samt et sidehus:

 

 

Grønnegade 16 blev i 1756 opført i tre etager bindingsværk for snustobakhandler Albret Andersen Dahl. Allerede 10 år efter fik huset grundmuret for- og bagfacade, for så i 1833 at blive forhøjet til de nuværende fire etager.

 

Til Grønnegade 16 hører også sidehuset, der ligeledes opførtes i 1756.

 

Pistolstræde 6 blev bygget over tre fag før 1734. Dengang stod huset i to etager men fik snart en tredje etage, der i 1800-tallets første halvdel blev erstattet af den nuværende fabriksetage.

 

Ejendommene blev af arkitekt Erik Møller (1909-2002) både restaureret og ombygget for ejeren A/S J. Moresco i 1971. For dette arbejde præmierede Københavns Kommune huset i 1973.

 

 

Beboere

Vejviseren for 1844 viser at præsten og kirke- og litteraturhistorikeren C. J. Brandt (1817-1889) boede i Grønnegade 16.

Sprogstudier af litteratur og kirkehistoriske tekster fra middelalderen og reformationstiden lå blandt flere af hans interessefelter, hvor bl.a. et stærkt grundtvigiansk engagement prægede hans arbejde i redaktionen af Dansk Kirketidende og Selskabet for Dansk Kirkehistorie, som han begge var medstifter af.

Brandt var i årene 1856-1860 forstander for Grundtvigs Højskole ved Marielyst og afløste desuden N.F.S. Grundtvig (1783-1872), som præst ved Vartov i 1872, hvor han virkede frem til sin død.

Brandt, C. J.

      C. J. Brandt

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 74).

Den præmierede by. Hans Helge Madsen & Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s.256).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk