Gråbrødrestræde 23 / Gråbrødretorv 19-21 / Klosterstræde 20

 

Gråbrødre Torv 19-21 - Gråbrødrestræde 23 - Klosterstræde 20 - lille - tv                    Gråbrødre Torv 19-21 - Gråbrødrestræde 23 - Klosterstræde 20 - lille - th


Opført: 1728-1733 / 1813-1816

Matrikelnummer: 89, Frimands Kvarter

Fredet: 1945

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Denne matrikel består af to hjørneejendomme:

 

 

Hjørneejendommen Gråbrødre Torv 19-21 blev mellem 1728 og 1733 opført i tre etager for snedker Bendix Pedersen. Ejendommen blev beskadiget ved Københavns Bombardement i 1807 og blev ved istandsættelsen året efter forøget til fire etager. Senere (men før 1837) tilbyggedes endnu en etage til de nuværende fem etager.

 

Gråbrødre Torv 19-21 - Gråbrødrestræde 23 - Klosterstræde 20 - 1

Gråbrødre Torv 19-21

Foto fra november 2009

 

Gråbrødre Torv 19-21 - Gråbrødrestræde 23 - Klosterstræde 20 - 2

Gråbrødre Torv 19-21

Foto fra januar 2009

 

Gråbrødre Torv 19-21 - Gråbrødrestræde 23 - Klosterstræde 20 - 3

Foto fra januar 2009

 

Gråbrødre Torv 19-21 - Gråbrødrestræde 23 - Klosterstræde 20 - 4

Stueetagen af Gråbrødre Torv 19-21

Foto fra januar 2009

 

Gråbrødre Torv 19-21 - Gråbrødrestræde 23 - Klosterstræde 20 - 5

Hjørnet af Gråbrødre Torv 19-21 og Gråbrødrestræde 23;

                                   Klosterstræde anes i baggrunden                      

           Foto fra januar 2009

 

Gråbrødre Torv 19-21 - Gråbrødrestræde 23 - Klosterstræde 20 - 6

Indgangsdøren til Gråbrødrestræde 23

Foto fra januar 2009

 

 

Hjørnehuset Klosterstræde 20 med den kvaderfugede stue- og kælderetage blev opført 1813-1816 for R. Hiort Faber. I 1850erne blev hele hjørneejendommen (via ombygning af facaderne) ændret til sit nuværende udseende, der bl.a. havde til formål at binde komplekset til en helhed.

Fire fag vender til Gråbrødrestræde, hvorefter følger et smigfag samt syv fag mod Klosterstræde.

 

Gråbrødre Torv 19-21 - Gråbrødrestræde 23 - Klosterstræde 20 - 7

Ejendommen opførtes 1813-1816 for R. Hiort Faber

Foto fra januar 2009

 

Gråbrødre Torv 19-21 - Gråbrødrestræde 23 - Klosterstræde 20 - 8

De første fire fag hører til hjørnehuset Klosterstræde 20

Foto fra januar 2009

 

Gråbrødre Torv 19-21 - Gråbrødrestræde 23 - Klosterstræde 20 - 9

De syv fag som vender mod Klosterstræde

Foto fra januar 2009

 

Gråbrødre Torv 19-21 - Gråbrødrestræde 23 - Klosterstræde 20 - 10

Indgangsdøren til Klosterstræde 20

Foto fra januar 2009

 

 

Beboere

I Klosterstræde 20 boede J. J. Dampe (1790-1867) i 1849 til leje hos smedemester Faber, der var en bror til Peter Faber (forfatter til bl.a. Dengang jeg drog afsted og Højt fra træets grønne top).

Det er under navnet dr. Dampe, at han har indskrevet sig i dansk historie. I 1821 fik han nemlig dom for, at have opfordret hæren til oprør såfremt kongen ikke ville afholde en folkeafstemning om indførelse af en demokratisk forfatning. Ved det stiftende møde i foreningen, der skulle ændre regeringsformen og indføre en demokratisk forfatning blev Dampe anholdt den 16. november 1820 og sat i Kastellets fængsel.

I februar 1821 blev han dødsdømt, men Frederik den 6. omstødte dommen til livsvarigt fængsel og Dampe blev fange på Christiansø ved Bornholm. Først efter 27 års fangenskab i Kastellet og på Christiansø blev han en fri mand ved demokratiets indførelse i 1848 og fra 1849 til sin død i 1867 blev han understøttet af staten. I 1858 udgav han sin selvbiografi Om mit fængsel og min forvisning.

Dampe, J. J.

           J. J. Dampe

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 82). 

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Studiestræde – skikkelser og skæbner. Red. Svend Carstensen. A/S Kruckow-Waldorff. 1967.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk