Gråbrødre Torv 5

 

Gråbrødre Torv 5 - lille - tv                    Gråbrødre Torv 5 - lille - th


Opført: 1732

Matrikelnummer: 109, Frimands Kvarter

Fredet: 1964

Arkitekt: Niels Jensen Kratz


Beskrivelse

Alle matriklens bygninger blev af tømrermester Niels Jensen Kratz opført i 1732 for stolemager Peder Svendsen:

 

 

Forhuset blev opført med kælder og to etager med grundmur til gaden og bindingsværk til gården. Gavlkvisten blev fjernet i begyndelsen af 1800-tallet, men rekonstrueret i forbindelse med en istandsættelse i 1961-1964. Ved samme lejlighed blev det ovale vindue indsat over hoveddøren.

 

Gråbrødre Torv 5 - 1

Ejendommen restaureredes i 1963 og blev forestået af Karsten Rønnow (f.1932)

Foto fra februar 2007

 

Gråbrødre Torv 5 - 2

Gavlkvisten blev påbygget i f. m. en istandsættelse i årene 1961-1964

Foto fra februar 2007

 

Gråbrødre Torv 5 - 3

Det ovale vindue over døren blev indsat i f.m. en istandsættelse i årene 1961-1964

Foto fra februar 2007

 

 

Trappehuset er i bindingsværk og opført over fire fag og tre etager, men fik i mellem 1847 og 1869 tilføjet sin fjerde etage. Et billede af baghuset er vist på s.241 i bogen Københavnerbindingsværk.

Der er ikke undersøgt yderligere oplysninger om dette hus (pr. 19.januar 2023).

 

 

Det tre et halvt fag brede baghus i bindingsværk blev opført som en treetages bygning, men fik i midten af 1840erne tilføjet sin fjerde etage.

Der er ikke undersøgt yderligere oplysninger om dette hus (pr. 19.januar 2023).

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.79). 

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1, s.113).

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985 (s.240-241 og 243).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk