Gothersgade 91-91a

 

Gothersgade 91-91a - lille - tv                    Gothersgade 91-91a - lille - th


Opført: 1775

Matrikelnummer: 131, Rosenborg Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Denne ottefags hus blev opført i 1775 med kælder og tre etager for kaptajn Georg Alexander Thaae. Huset blev i perioden 1981-1983 ombygget under ledelse af arkitekten Ole Guldbrandsen (f.1928).

 

Gothersgade 91-91a - 1

Foto fra april 2007

 

Gothersgade 91-91a - 2

Foto fra juni 2006

 

Gothersgade 91-91a - 3

Foto fra april 2007

 

Gothersgade 91-91a - 4

Foto fra april 2007

 

 

Beboere

Ifølge vejviserne var Capelmester F. L. Æ. Kunzen (1761-1817) var her at tælle blandt beboerne i årene 1805-1807.

Den musikalsk begavede Kunzen – allerede som syvårig lavede han små kompositioner – var i 1781 draget til Kiel for at læse jura, men med opdagelsen af hans talent som både pianist og komponist, blev han bl.a. af den senere kapelmester J. A. P. Schulz (1747-1800) tilskyndet til, at ændre karriereretning. Tilbage i København underviste Kunzen både i sang og klaver og optrådte desuden som dirigent og pianist.

Dog blev hans opera Holger Danske fra 1789 kun opført seks gange for så, at blive taget af plakaten. Operaens tekstforfatter var digteren Jens Baggesen (1764-1826) ) som særligt fra Knud Lyhne Rahbek (1760-1830) modtog megen kritik af både sin person og operaen, som Rahbek som kunstart ikke kunne fordrage. Dette udløste den såkaldte Holger-fejde hvor mange tog del, herunder P. A. Heiberg (1758-1841) der bl.a. skrev parodien Holger Tyske!

Kunzen drog samme år skuffet til udlandet, hvor han i bosatte sig i Berlin. Siden blev han musikdirektør først i Frankfurt og siden i Prag, men flyttede tilbage til København, da han i 1795 blev tilbudt jobbet som kapelmester ved Det Kongelige Teater, som han bestred til sin død. Kunzens store produktion som komponist strækker sig over bl.a. operaer, sange, korværker og musik til skuespil.

Kunzen, F. L. E.

     F. L. E. Kunzen

 

Den da nybagte kongelige skuespiller N. P. Nielsen (1795-1860) havde her sin bopæl i 1821.

Egentlig var han uddannet på Landkadetakademiet i Bredgade (nuværende Østre Landsret), hvor han endte sin militære karriere med rang af premierløjtnant. N. P. Nielsens disponering for både det musikalske og poetiske fik ham dog til i 1820, at anmode Det Kongelige Teater om antagelse som skuespiller.

Samme år fik han så sin debut som hovedrolleindehaver i Axel og Valborg af Adam Oehlenschläger (1779-1850) og N. P. Nielsen blev straks et navn, der også talte Shakespeare-roller, ligesom hans navn knyttedes til jobbet som sceneinstruktør sammensteds. Hans senere konflikter med teatrets direktør fra 1848, Johan Ludvig Heiberg (1791-1860), betød omsider at han fik sin pension i 1854.

Uoverensstemmelserne havde også den effekt, at N. P. Nielsen måtte holde sin afskedsforestilling i Hofteatret på Christiansborg, idet Heiberg havde hindret en sådan på Det Kongelige Teater.

Efter Heibergs fratrædelse var den nye direktion mere imødekommende og Nielsen optrådte derfor lejlighedsvis på teatret frem til sin død, ligesom han tilsvarende havde gæsteroller i både Sverige og Finland.

N. P. Nielsen blev i 1824 gift med skuespillerinden Caroline Walter (1795-1869), men ægteskabet blev opløst. I 1834 giftede Nielsen sig med skuespillerinden Anna Wexschall (f. Brenøe; 1803-1856) og hun kendes af eftertiden under navnet Anna Nielsen.

Nielsen, N. P.

      N. P. Nielsen

 

 

Virksomheder                    

Ved gennemlæsning af ældre vejvisere for København finder man mange pudsige virksomhedsnavne. Blandt dem må nævnes Kirurgisk Varehus som lå her på adressen. Se linket her fra Kraks Vejviser 1918

 

Gothersgade 91-91a - 5

Annonce fra Illustreret Tidende nr.713, 25.maj 1873

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.74).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk