Gothersgade 8a-l

Baron Boltens Gård       

 

Billeder følger senest i september 2025


Opført: 1760erne

Matrikelnummer: 26, Sankt Annæ Vester Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: ukendt / Alf Jørgensen


Beskrivelse

For-, side- og baghus blev opført i årene 1767-1769 for vintapper, senere baron Henrik Bolten (1734-1790):

 

 

Forhuset er med kælder og tre etager.

Der er ikke undersøgt yderligere oplysninger om dette hus (pr. 30.januar 2023).

 

Sidehuset med kælder og to etager. Det ses afbildet på s. 156 og 309 i bogen Københavnerbindingsværk.

Der er ikke undersøgt yderligere oplysninger om dette hus (pr. 30.januar 2023).

 

Sammenbygget med side- og forhuset ses mellembygningen, der står med kælder og to etager.

Der er ikke undersøgt yderligere oplysninger om dette hus (pr. 30.januar 2023).

 

I bindingsværk står pakhuset bagest på grunden, der blev opført 1755 i tre etager for vognmand Thomas Mathiesen. Huset havde plads til 24 heste. På s.308 i bogen Københavnerbindingsværk ses huset afbildet.

Der er ikke undersøgt yderligere oplysninger om dette hus (pr. 30.januar 2023).

Billedtekst : Kolonnaden til Gothersgade blev gennembrudt i 1955 (evt. Hist. Medd. om KBH.).

 

Boltens Gård blev i 1921 restaureret af Alf Jørgensen (1878-1923) og hele komplekset blev igen i 1990-1991 restaureret af CBD Arkitekter. Dette fortjenstfulde arbejde blev i 1991 præmieret af Københavns Kommune.

 

Sammen med Store Kongensgade 5a-c-7a-e-9-15-17a-b-19a-c udgør Gothersgade 8a-l det store kompleks Baron Boltens Gård.

 

 

Beboere

I 1841-1842 boede embedsmanden og politikeren C. E. von Bardenfleth (1807-1857) her i nr.8, hvor han var kammerherre og hofchef for ungdomsvennen kronprins Frederik (1808-1863), der som konge i perioden 1848-1863 bar navnet Frederik VII.

Bardenfleth blev student fra Borgerdydsskolen (Klareboderne 3) i 1823 og blev i 1827 cand.jur. fra Københavns Universitet. Blandt mange af hans embeder kan nævnes posten som stiftamtmand på Island 1837-1841 og tilsvarende på Fyn fra 1843 til 1848, hvor han overfor Frederik VII argumenterede for, at han skulle arbejde for en fri forfatning til afløsning for enevælden.

Selv sad Bardenfleth som justitsminister i årene 1848-1851, hvorefter han 1851-1852 sad som minister for Slesvig.

Bardenfleth, E. C. von

C. E. von Bardenfleth

 

 

Virksomheder                  

Urmagerfirmaet Urban Jürgensen havde her sin forretning i forhuset, som det også fremgår af reklamepostkortet nedenfor.

 

Gothersgade 8a-l - 30 - Annonce fra Illustreret Tidende nr.727, 31.august 1873

Annonce fra Illustreret Tidende nr.727, 31.august 1873

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

233 danske borgerhuse. Allan Tønnesen. Gyldendal. 1979 (s. 32-33).

Arkitektur DK 6-1991. Arkitektens Forlag. 1991.

Den præmierede by. Hans Helge Madsen & Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s. 285).

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 71). 

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag. 2.udgave. 1968 (bind 1, s. 107-108).

København før og nu – og aldrig. Red. Bo Bramsen. Forlaget Palle Fogtdal A/S. 1996-1999 (bind 7).

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985 (s.156 og 308-309).

Købmand, sømand og supercargo – guide til den florissante handels København. Kåre Lauring. 1998 (s.18-19).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk