Gothersgade 89

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: før 1750

Matrikelnummer: 130, Rosenborg Kvarter

Fredet: 1976

Arkitekt: Johan Meske


Beskrivelse

Gothersgade 89 består af forhus og sidehus, der af snedkermester Johan Meske blev opført 1729-1732 med kælder samt tre etager.

 

 

Beboere

Kun i 1819 boede søofficeren og søhistorikeren H. Georg Garde (1790-1875) her i huset.

Gardes lange karriere i flåden begyndte med hans titel af kadet i 1802 og som sekondløjtnant var han chef for kanonbåden Næstved under Slaget på Reden i 1801. Efter at have virket som bl.a. indrulleringsofficer, et ophold i Dansk Vestindien og chef for diverse vagtskibe var Garde i årene 1834-1851 chef for Søetatens Drengeskole.

Fra 1849 virkede han som kommandør eskadrechef for Østersøens vestlige farvand og for sin rolle i Treårskrigen 1848-1851 under slaget ved Eckernförde den 5.april 1849, blev han stillet for en krigsret, der gav ham seks ugers ophold i Kastellets arrest og dette stoppede hans karriere.

Som søhistoriker skrev Garde bl.a. Efterretninger om den dansk-norske Sømagt (1832-1835), Den dansk-norske Sømagts Historie 1700-1814 (1852) og Den dansk-norske Sømagts Historie 1535-1700 (1861).

Læs her mere om H. G. Garde

Garde, H. G.

       H. G. Garde

 

 

Virksomheder

Gothersgade 89 med forretning

Postkort afsendt i 1910

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.74).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk