Gothersgade 89

 

Billeder følger senest i september 2024


Opført: før 1750

Matrikelnummer: 130, Rosenborg Kvarter

Fredet: 1976

Arkitekt: Johan Meske


Beskrivelse

Gothersgade 89 består af forhus og sidehus, der af snedkermester Johan Meske blev opført 1729-1732 med kælder samt tre etager.

 

 

Beboere

Kun i 1819 boede søofficeren og søhistorikeren H. Georg Garde (1790-1875) her i huset.

Gardes lange karriere i flåden begyndte med hans titel af kadet i 1802 og som sekondløjtnant var han chef for kanonbåden Næstved under Slaget på Reden i 1801. Efter at have virket som bl.a. indrulleringsofficer, et ophold i Dansk Vestindien og chef for diverse vagtskibe var Garde i årene 1834-1851 chef for Søetatens Drengeskole.

Fra 1849 virkede han som kommandør eskadrechef for Østersøens vestlige farvand og for sin rolle i Treårskrigen 1848-1851 under slaget ved Eckernförde den 5.april 1849, blev han stillet for en krigsret, der gav ham seks ugers ophold i Kastellets arrest og dette stoppede hans karriere.

Som søhistoriker skrev Garde bl.a. Efterretninger om den dansk-norske Sømagt (1832-1835), Den dansk-norske Sømagts Historie 1700-1814 (1852) og Den dansk-norske Sømagts Historie 1535-1700 (1861).

Læs her mere om H. G. Garde

Garde, H. G.

       H. G. Garde

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.74).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk