Gothersgade 29

 

Gothersgade 29 - lille - tv                    Gothersgade 29 - lille - th


Opført: før 1732

Matrikelnummer: 339, Købmager Kvarter

Fredet: 1981

Arkitekt: ukendt / Søren D. Schmidt


Beskrivelse

Gothersgade 29 blev opført før 1732 over fem fag, som bindingsværkshus og i to etager. Arkitektens navn kendes desværre ikke. Huset fik sine tredje og fjerde etager i henholdsvis 1766 og i årene 1837-1848. Ejendommen blev renoveret i 1990 og arbejdet blev forestået af arkitekt Søren D. Schmidt (f.1944).

 

Gothersgade 29 - 1

Foto fra september 2005

 

Gothersgade 29 - 2

Foto fra juni 2007

 

 Gothersgade 29 - 4

Ejendommen blev renoveret i 1990 og arbejdet blev forestået af arkitekt Søren D. Schmidt (f.1944)

Foto fra juni 2007

 

Gothersgade 29 - 3

Foto fra juni 2007

 

 

Trappehuset er fra før 1736. Yderligere oplysninger om trappehuset foreligger endnu ikke (pr. 30.januar 2023).

 

Baghuset er fra før 1710 og blev før 1800 forhøjet fra to til tre etager; ligesom forhuset blev baghuset fredet i 1981. Et billede af det ses på s.213 i bogen Københavnerbindingsværk. Yderligere oplysninger om baghuset foreligger endnu ikke (pr. 30.januar 2023).

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.73).

Københavnerbindingsværk. Kjeld Kayser. Nationalmuseets Købstadsundersøgelser. 1985 (s.170, 183 og 213).

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk