Gothersgade 28-30

 

                   


Opført: ca.1900

Matrikelnummer: 679, Sankt Annæ Vester Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Gothersgade 28 og 30 er to forhuse, der begge er beskrevet særskilt nedenfor:

 

Gothersgade 30 (t.v.) og 28 (t.h.)

Foto fra august 2018

 

 

Gothersgade 28 er et fire etager højt forhus, der også er bygget over fag. Huset blev opført omkring 1900.

 

Foto fra august 2018

 

 

Foto fra august 2018

 

Foto fra august 2018

 

Foto fra august 2018

 

Gothersgade 28 ses til højre og Gothersgade 30 til venstre

Foto fra august 2018

 

 

Gothersgade 30 er ligesom nr.28 opført over fire fag og står rejst i fire etager. Huset blev opført omkring 1900.

 

Foto fra august 2018

 

Foto fra august 2018

 

 

Foto fra august 2018

 

Foto fra august 2018

 

Foto fra august 2018

 

 

Foto fra august 2018

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk