Gammel Torv 22 / Frederiksberggade 8

Den Suhrske Gård  

 

Frederiksberggade 8 - Gammel Torv 22 - lille - tv                    Frederiksberggade 8 - Gammel Torv 22 - lille - th


Opført: 1796-1797

Matrikelnummer: 38, Vester Kvarter

Fredet: 1918

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

For-, side- og baghuset blev i 1796-1797 opført med kælder og fire etager for grosserer Oluf Suhr (????):

 

 

Forhuset fordeler sig i højden med kælder samt fire etager og fem fag i bredden. På det fremspringende midterparti ses fire pilastre fra første til tredje sal.

 

Frederiksberggade 8 - Gammel Torv 22 - 1

Forhuset set i retning mod Vestergade

Foto fra oktober 2007

 

Frederiksberggade 8 - Gammel Torv 22 - 2

Elegant ser det ud med det fremspringende midterparti og de fire pilastre

Foto fra oktober 2007

 

Frederiksberggade 8 - Gammel Torv 22 - 3

Det flotte indgangsparti til Gammel Torv 22 – bemærk at de gamle vognstoppere er bevaret

Foto fra oktober 2007

 

Frederiksberggade 8 - Gammel Torv 22 - 4

Kælder- og stueetagens facade er holdt i en gråpudset kvaderfugning

Foto fra oktober 2007

 

Frederiksberggade 8 - Gammel Torv 22 - 5

Foto fra oktober 2007

 

 

Om sidehuset foreligger der endnu ingen oplysninger eller billeder (pr. 6.februar 2021).

I røde sten står baghuset, hvorom der for øjeblikket hverken foreligger oplysninger eller billeder (pr. 6.februar 2021).

Hele gården blev i 1990 facaderestaureret under ledelse af Jørgen Raaschou-Nielsen (f.1936) og arbejdet blev i 1991 præmieret af Københavns Kommune.

 

Frederiksberggade 8 er en ejendom i to etager, der blev opført i 1910. Stueetagen er beklædt med granit og førstesalen pudset i en mat, brun nuance. Der foreligger for øjeblikket ingen billeder af ejendommen (pr. 6.februar 2021).

 

 

Beboere

Handels- og industrimanden Theodor Suhr (1792-1858) var ad to omgange beboer i huset; først i 1815 og igen i den lange periode 1818-1858. Han var bror til husets bygherre (ovennævnte Ole Bernt Suhr) og ledede handelshuset J. P. Suhr & Søn, hvis ledelse han i 1856 overdrog til nevøen Ole Suhr.

Suhr, Theodor

     Theodor Suhr

 

Nevøen Ole B. Suhr (1813-1875), der ligeledes var handels- og industrimand, styrede herfra sin store virksomhed J. P. Suhr & Søn, men deltog også i borgerskabets sociale liv. Bl.a. var ægteparret Johanne Luise og Johan Ludvig Heiberg ofte på besøg her i huset på Gammel Torv. Suhr boede her fra 1839 til 1847 og igen fra 1860 til 1875.

Suhr, Ole B.

       Ole B. Suhr

 

 

Virksomheder

Firmaet J. P. Suhr & Søn var i 1749 blevet grundlagt af Johan Peter Suhr (1712-1785) som hørkræmmervirksomhed, der var baseret på overtagelsen af svigerfaderens virksomhed på Gammel Torv. Året efter fik han borgerskab og over en 30 år lang periode voksede hans formue fra 7.200 rigsdaler til 240.000 rigsdaler; især på handel med jern, korn og salt.

Firmaet fik senere tilføjet handel med bl.a. kul, koks og tjære, men efter frasalget af kul- og koksaktiviteterne i henholdsvis 1896 og 1897 likvideredes firmaet positivt i november 1899 efter 150 års virke.

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

233 danske borgerhuse. Allan Tønnesen. Gyldendal. 1979 (s. 31-32).

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Den præmierede by. Hans Helge Madsen og Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s. 284). 

Gamle københavnske huse. Vilhelm Lorenzen. H. Hagerups Forlag. 1927.

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 69). 

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1, s.99-100).

Københavns farver. Bente Lange. Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag, 2.udgave. 2004.

Københavnske borgerhuse. Hans Henrik Engqvist. Jul. Gjellerups Forlag. 1948.

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk