Gammel Strand 36-36a

 

Gammel Strand 36-36a - lille - tv                    Gammel Strand 36-36a - lille - th


Opført: 1800-1801

Matrikelnummer: 8, Strand Kvarter

Fredet: 1945

Arkitekt: Johan Christopher Suhr


Beskrivelse

Stadskaptajn Johan Christopher Suhr (1736-1801) opførte i årene 1800-1801 både for-, side- og baghuset:

 

 

Forhuset står opført med kælder og fire etager.

 

Gammel Strand 36-36a - 1

Foto fra maj 2008

 

Gammel Strand 36-36a - 2

Bånd ses mellem første og anden sal samt anden og tredje sal

Foto fra maj 2008

 

Gammel Strand 36-36a - 3

Foto fra maj 2008

 

 

Sidehuset er som forhuset også 1800-1801. Det er bygget over tre fag og rejser sig med kælder og fire etager. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om sidehuset (pr. 30.januar 2023).

 

Baghuset er som forhuset og sidehuset også fra 1800-1801. Det er bygget over blot et fag, men fordeler sig på kælder og fire etager. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om baghuset (pr. 30.januar 2023).

 

 

Beboere

Netop ankommet til København fra Berlin i 1843 flyttede den nyudnævnte kapelmester ved Det Kongelige Teater, Franz Glaeser (1798-1861), ind som beboer her i huset.

Efter en karriere som kapelmester i henholdsvis i Wien og Berlin blev Glaeser i 1842 hentet til stillingen, som kapelmester ved Det Kongelige Teater.

I Wien havde han bl.a. samarbejdet med Ludvig Beethoven og med sine mange værker som eksempelvis operaen Des Adlers Horst fra 1832, der snart opførtes på alle større europæiske scener, var det en erfaren komponist og kapelmester, der som enkemand kom til København. Som dirigent blev Glaser en fornyer i musiklivet herunder i Musikforeningen i perioden 1843-1850, hvor han særlig gjorde sig gældende ved fremførelserne af Beethovens værker 

Han udnævntes i 1845 til hofkapelmester og blev i 1858 gift med Thora Joachime Carstensen (1820-1906); et ægteskab der kun varede 3½ år. Franz Glaeser flyttede i 1852 herfra til Hauser Plads.

Glaeser, Franz

    Franz Glaeser

 

I årene 1853-1854 havde juraprofessoren J. Gram (1816-1871) her sin bopæl. Han var godsforvaltersøn og blev efter sin juraeksamen i 1841 ansat som voluntør i Danske Kancelli, som dengang lå i det nuværende Finansministerium.

Ved universitetet var han lektor fra 1847 og professor fra 1849. I 1856 blev han assessor i Højesteret og i 1859 tiltrådte han stillingen som provst ved Kommunitetet og Regensen, hvor han på sidstnævnte boede til sin død.

Det var i disciplinerne formueret og søret, at Gram blev et navn i den juridiske verden og på Regensen betragtedes han som “en Fader af Alumnerne og var dem alle en forstaaende og hjælpsom ældre ven” (Dansk Biografisk Haandleksikon). Gram flyttede her fra Gammel Strand til Nørregade 33 i 1854.

Gram, J.

        J. Gram

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Haandleksikon I-III. Red. Svend Dahl og P. Engelstoft. Gyldendalske Boghandel. 1920-1926.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 64).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk