Gammel Mønt 35

 

Gammel Mønt 35 - lille -tv                    Gammel Mønt 35 - lille -th


Opført: 1730-1736

Matrikelnummer: 166, Købmager Kvarter

Fredet: 1980

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

I årene 1730-1736 opførtes denne ejendom i bindingsværk og med kælder samt tre etager for skrædder Johan Christopher Löcher. I perioden 1835-1853 blev huset forhøjet til de nuværende fire etager.

Gammel Mønt 35 var oprindelig bygget over seks fag bindingsværk, men facaden blev grundmuret i 1800-tallets anden halvdel og fagantallet ændredes samtidigt til de nuværende fem.

 

Gammel Mønt 35 - 1

Foto fra august 2007

 

Gammel Mønt 35 - 2

Foto fra august 2007

 

Gammel Mønt 35 - 3

Foto fra august 2007

 

Gammel Mønt 35 - 4

Foto fra august 2007

 

 

En ejerliste fra ejendommens tidligste år og frem til 1982 kan ses i bogen Et københavnsk bybillede, hvor også en detaljeret bygningshistorie er at finde.

På s.55 redegøres bl.a. for fundet af fundamenter fra Sankt Clara Kloster, der lå her fra 1505, men fra 1541 blev benyttet som værksted for prægning af mønter, fra 1575 til 1593 kirke for en tysk menighed, for så igen at blive møntergård frem til 1623. Gården kaldtes Gammel Mønt og dette navn overførtes så til gaden, der mellem 1631 og 1650 opstod som et resultat af klostergrundens udparcellering.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Et københavnsk bybillede. Red. Jørgen Hegner Christensen m.fl. Delta Forlag A/S. 1983 (s.55-56 og 73-74).

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 62-63).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk