Gammel Mønt 25

 

Gammel Mønt 25 - lille - tv                    Gammel Mønt 25 - lille - th


Opført: 1729

Matrikelnummer: 161, Købmager Kvarter

Fredet: 1980

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Ejendommen består af forhus og sidehus:

 

 

Forhuset opførtes i 1729 med kælder og to etager for brændevinsbrænder Søren Jensen Klarup. I perioden 1769-1789 blev huset forhøjet med to etager til gaden og tre etager til gården.

 

Gammel Mønt 25 - 1

Foto fra juli 2006

 

Gammel Mønt 25 - 2

Foto fra august 2007

 

Gammel Mønt 25 - 4

Slutstenen fra 1788 skyldes ejeren Henrik Wellmann og blev senere ændret

Foto fra august 2007

 

Gammel Mønt 25 - 3

Foto fra juli 2006

 

 

Det bagvedliggende sidehus er som forhuset fra 1729, men der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om sidehuset (pr. 18.januar 2023).

 

 

En ejerliste fra ejendommens tidligste år og frem til 1983 kan ses i bogen Et københavnsk bybillede, hvor også en detaljeret bygningshistorie er at finde.

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Et københavnsk bybillede. Red. Jørgen Hegner Christensen m.fl. Delta Forlag A/S. 1983 (s.25 og 81-83).

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 62).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk