Frederiksholms Kanal 18-18a-b

 

Frederiksholms Kanal 18-18a-b - lille - tv                    Frederiksholms Kanal 18-18a-b - lille - th


Opført: 1851-1852

Matrikelnummer: 242b, Vester Kvarter

Fredet: 1959

Arkitekt: H. C. Stilling


Beskrivelse

Arkitekten H. C. Stilling opførte denne seks fag brede ejendom for grosserer Alphonse Cassabadan i årene 1851-1852. Huset er med kælder, fire etager samt en mansardetage og er stort set identisk med nr.16.

 

Frederiksholms Kanal 18-18a-b - 1

Foto fra oktober 2007

 

Frederiksholms Kanal 18-18a-b - 2

Foto fra oktober 2007

 

Frederiksholms Kanal 18-18a-b - 3

I portindgangen ses afstøbninger af Bertel Thorvaldsens Alexanderfrise

Foto fra oktober 2007

 

Frederiksholms Kanal 18-18a-b - 4

Foto fra oktober 2007

 

 

Sidehuset, der er sammenbygget med forhuset, blev ligeledes af H. C. Stilling opført for grosserer Cassabadan i 1851-1852. Der foreligger for øjeblikket ingen yderligere oplysninger om dette (pr. 30.januar 2023).

 

 

Beboere

Kammerherre og daværende minister G. J. Quaade (1813-1889) havde her sin bopæl i 1865.

Quaade, G. J.

     G. J. Quaade

 

Hertil flyttede den virkelystne agitator, bladudgiver og venstremand Christen Berg (1829-1891) da han i 1884 flyttede fra Hillerød til København.

Berg var en af Venstres store ledere i kampen for parlamentarisme og i 1870erne og 80erne grundlagde han aviser, som Frederiksborg Amts Avis, Kolding Folkeblad, Herning Dagblad m.fl. for, at skabe en større folkelig tilslutning til sit partis politik.

Han blev da også en meget populær mand, men kampen mod konseilspræsident J. B. S. Estrup (1825-1913) og dennes provisoriepolitik var dog ulig, da Christian IX (1818-1906) stadig accepterede regeringens fortolkning af grundloven 1866 på trods af, at Venstre havde flertallet i Folketinget. Derfor besluttede Berg sig for at bruge konfrontationspolitikken og han samlede fløjene i Venstre til sin “visnepolitik”.

    Christen Berg

 

Skolelederen og forfatteren Johan Krohn (1841-1925) boede på tredje sal fra 1875 til 1879. 

Krohn blev 1860 student fra Metropolitanskolen i Fiolstræde og året før han blev cand.theol. udgav han anonymt i 1866 den nu legendariske børnebog Peters Jul med tegninger af broderen Pietro Krohn (1840-1905).

Efter et fem år langt ophold som huslærer på Bregentved Gods blev Johan Krohn leder af Det Kongelige Teaters læseskole, men efter tre år opgav han stillingen for, at overtage ledelsen af Krebs Skole. Skolen ledede han med levende og opfindsom undervisning, men altid med en fast disciplin. Dengang har det givetvis været et særsyn, at han foranledigede udsmykning af skolen og arrangerede fester og skovture. I alt 34 år stod Krohn som leder af Krebs Skole.

Krohn, Johan

     Johan Krohn

 

 

Virksomheder                    

Nationalmuseets Klunkehjem ligger på 2.sal og er et bevaret grossererhjem i klunkestil. Læs mere på www.natmus.dk

   


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

233 danske borgerhuse. Allan Tønnesen. Gyldendal. 1979 (s.28-29).

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Danske arkitekturstrømninger 1850-1950. Knud Millech og Kay Fisker. Udgivet af Østifternes Kreditforening. 1951 (s.92-95).

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s. 59).

København før og nu – og aldrig. Red. Bo Bramsen. Forlaget Palle Fogtdal A/S. 1996-1999 (bind 2).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk