Frederiksgade

Frederiksgade danner sammen med Amaliegade de to akser, der vinkelret gennemskærer den ottekantede Amalienborg Slotsplads, hvorom de kongelige palæer er placeret.

Vi befinder os i den såkaldte Frederiksstad, der har fået navn efter kong Frederik V (1723-1766), som besteg tronen i 1746. Området anvendtes tidligere til Amalienborg have samt en militær eksercerplads, mens tømmer- og oplagspladser lå mellem Toldbodgade og havnen.

I 1749 skænkede kongen arealet til byen og formalia tilvejebragtes omkring udstykningen. Grundene tildeltes gratis men på den betingelse, at der skulle opføres en forsvarlig bygning inden for fem år.

 

Find mere om gadens huse ved at klikke på disse links

Frederiksgade 1 / Store Kongensgade 86-88

Frederiksgade 2 / Store Kongensgade 84

Frederiksgade 4

Frederiksgade 5

Frederiksgade 6

Frederiksgade 7

Frederiksgade 8

Frederiksgade 9-9a-b

Frederiksgade 10

Frederiksgade 11

Frederiksgade 12-14 / Bredgade 47-49

Frederiksgade 17

Frederiksgade 18 / Bredgade 42

Frederiksgade 19-19a-21

 

frederiksgade-postkort-med-marmorkirken-ca-1910

Marmorkirken set fra det stykke af Frederiksgade, der ligger ved Amalienborg

Postkort nr.2 udgivet af Frits Benzen – ca.1910

 

frederiksgade-postkort-med-frederiksgade-afsendt-i-1927

Frederiksgade set fra Amalienborg Slotsplads

Postkort udgivet af Stenders Forlag – afsendt i 1927

 

  frederiksgade-postkort-med-udsigt-over-amalienborg-udgivet-af-phillipson

Udsigt over Amalienborg set fra Marmorkirken; Frederiksgade ses i bunden og frem til slotspladsen

Postkort nr.134 udgivet af S.N. Phillipson

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Københavns gadenavne. Evan Bogan. Bogans Forlag. 2003.

Københavnske gadenavne i fortid og nutid. Steffen Linvald. Dansk Kautionsforsikring A/S. 1967.

Københavnske gadenavne og deres historie. Bent Zinglersen. Politikens Forlag. 1972.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her matrikelhistorien om alle ejendommene i Frederiksgade

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk